Mieli tikintieji, Dievo mylimi žmonės!

kaun45

Kalėdų Mišių įžanga kviečia: „Visi džiaukimės Viešpačiu, nes atėjo pasaulio Atpirkėjas. Šiandien iš dangaus nusileido tikroji ramybė.“ Kalėdos yra Dievo gimimas, Meilės gimimas.

Jei norime pajusti Dievo artumo paguodą – atsiverkime Jo meilei. Didžiausia, nešanti liūdesį klaida ir nuodėmė yra išstumti Dievą iš savo ir visuomenės gyvenimo. Evangelija pasakoja apie nesvetingą Jėzaus gimimą oloje už miesto, „nes jiems nebuvo vietos“ (Lk 2, 7). Įvairiais būdais mes patys nepriimame Dievo, o visuomenės gyvenime Jis dažnai laikomas nereikalingu, neturinčiu nieko pasakyti. Ketiname patys savo jėgomis ir žiniomis išspręsti visas kilusias problemas. Jėzus išstumiamas net iš Kalėdų, kai jos paverčiamos vien žiemos ar saulės sugrįžimo švente, ar prietarų laiku. Bet ar atmesdami Jėzų ir Jo Evangeliją nerizikuojame prarasti tikrą džiaugsmą, ar nenustumiame į šalį broliškumo, teisingumo ir meilės?

Kalėdos gali būti kur kas daugiau negu gerai praleistos kelios dienos. Tai gali būti giliai išgyventas laikas, kai Dievas tapo Žmogumi. Toks kaip mes, pavargstantis, nusivylęs, liūdintis, besidžiaugiantis, dalyvaujantis vestuvėse, liūdintis dėl mirusiųjų. Galiausiai – kovojantis už geresnį pasaulį. Gyvybę už draugus atiduodantis. Todėl Kalėdos visų pirma yra Dievo meilės žmonėms šventė.

Dievo malonė, gailestingumas ir ramybė telydi Jus per šias Šventas Kalėdas ir per visus Naujuosius metus.

 Prienų dekanato dekanas kan. Jonas Baliūnas

Taip pat skaitykite