Metų mokytoja – Zina Dobilienė, Metų mokyklos vadovė – Irena Tarasevičienė

Spalio 5 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vykusiame šventiniame Mokytojų dienos renginyje galima buvo pamatyti viso rajono mokytojus bei kartu pasidžiaugti su tais, kuriems buvo įteiktos savivaldybės mero bei Švietimo skyriaus padėkos. Padėkomis buvo apdovanoti 46 rajono pedagogai.

Renginio kulminacija tapo Metų mokytojo bei Metų mokyklos vadovo paskelbimas.

Metų mokytojo nominacija atiteko „Žiburio“ gimnazijos matematikos mokytojai Zinai Dobilienei.

Mokytoja yra aktyvi gimnazijos bendruomenės narė, pasižyminti nuoširdumu ir darbštumu. Savo pamokose ji taiko naujus mokymo(si) metodus, veiksminga darbo patirtimi noriai dalijasi su kolegomis – veda atviras pamokas, skaito pranešimus, dalyvauja mokinių darbų vertinimo komisijose, konsultuoja kolegas. Mokytojos Zinos dėka „Žiburio“ gimnazijos vardas garsinamas ne tik rajone, bet ir šalyje. Ji puikiai geba dirbti komandoje, yra gerbiama ir vertinama kolegų – tai įrodo jos ilgametis vadovavimas Prienų rajono matematikos mokytojų metodiniam būreliui, gimnazijos tarybai. Kasmet mokytojos parengti mokiniai tampa rajono ir šalies olimpiadų prizininkais, sėkmingai išlaiko egzaminus.

Metų mokyklos vadovu buvo nominuota „Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos direktorė Irena Tarasevičienė.

Direktorė Irena sėkmingai telkia mokyklos bendruomenę komandiniam darbui, kuris duoda svarius rezultatus. Mokykla aktyviai dalyvauja projektuose, jų dėka praturtinamas ir ugdymo turinys, ir materialiniai mokyklos ištekliai. Direktorės koordinuojama kryptinga veikla sudaro sąlygas kiekvienam mokyklos bendruomenės nariui jaustis svarbiu ir atsakingu už mokyklos sėkmę. Tobulinamos mokymosi aplinkos, konstruktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais – tai direktorės kasdienių pastangų ir iniciatyvų rezultatas. Atsižvelgiant į direktorės Irenos profesionalumą, ji yra kviečiama dalyvauti rajono, šalies darbo grupių ir komisijų veikloje.

Taip pat skaitykite