Lyg iš dangaus žengiantis angelas – kovotojų už nepriklausomą Lietuvą atminties išsaugojimo simbolis 

Vidmantas Venclovas

Gruodžio 1 d. Stakliškėse, ant Atminimo kalnelio, buvo atidengta istorinės atminties Zigmo Buterlevičiaus skulptūra 1944–1953 m. Stakliškių krašto partizanams ir jų rėmėjams pagerbti. 

Vaizdas, kurį pamačiau atvykęs į renginį, nustebino ir pradžiugino. Nors oras tikrai nelepino ir šaltukas kandžiojosi, į Atminimo kalnelį įžengė rajono ir seniūnijos valdžios, visuomenės, Šaulių sąjungos bei kaimyninės seniūnijos atstovai ir visas gausus būrys Stakliškių gimnazijos mokinių. Tai buvo didinga ir emociškai stipru.
Pasislėpęs po baltu snieguotu audiniu simbolis-skulptūra laukė savo momento pasirodyti susirinkusiems. Ir štai, Prienų rajono savivaldybės vicemerė Laimutė Jančiukienė ir Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė atidengė skulptūrą ir angelas pasiuntė visiems atminimo žinią apie tuos, kurie kovojo dėl laisvos Lietuvos ir žuvo dėl švento tikslo. 

Skulptorius Zigmas Buterlevičius labai subtiliai sujungė praeitį ir dabartį, o jo gailestingumo angelas teikia vilčių, jog pokario partizanų auka buvo prasminga. 

Bendruomenės iniciatyva pagerbti žuvusius už laisvę buvo įgyvendinta dalyvaujamojo biudžeto lėšomis, bet, mano manymu, tokie atminimo ženklai turi būti finansuojami tiesiai iš savivaldybės biudžeto. Iš kitos pusės, laimėtas konkursas parodo, jog Stakliškių krašto visuomenė vieninga ir stipri. 

Pasak Stakliškių seniūnijos seniūnės N. Ivanovienės, Atminimo kalnelio įrengimas užsitęsė penkerius metus, bet dabar jis taps Stakliškių krašto žmonių susibūrimo vieta įvairiomis progomis. 

Pirmieji partizanų būriai Stakliškių valsčiuje pasirodė 1944 m. rudenį, kai tik karo frontas praslinko į Vakarus. NKVD duomenimis, Stakliškių valsčius buvo priskiriamas prie „labiausiai banditizmu užsikrėtusių rajonų“. 1953 metais partizanų judėjimas Stakliškių valsčiuje buvo nuslopintas. 

Stakliškių apylinkėse veikusių partizanų vadas Motiejus Jaruševičius-Lakštingala po 5 kovos metų laiške rašė: „Aš pasirinkau tą kelią. Lietuvišką. Kur per amžius Lietuva kovojo dėl laisvės ir dabar kovoja“ (Darius Juodis „Partizaninė kova Stakliškių apylinkėse 1944–1953 metais“). 

Stakliškių seniūnijoje aktyvios visuomenės dėka atmintis yra ir bus gyva. 

Taip pat skaitykite