Laisvi švęsti Laisvę

P3110036

Ar daug, ar mažai tie dvidešimt penkeri metai – kiekvieno savas saikas. Tačiau jei pavyktų bent minutėlei sugrįžti į praeitį, apstulbtume supratę, kaip viskas pasikeitė – šalis ir žmonės, jų aplinka ir darbai, jų mintys ir planai. Apie tai Pieštuvėnų kaimo bendruomenei kalbėjo garbioji jos narė Ona Januškevičienė, pasidžiaugusi permainomis į gera, kurios galėjo atsirasti tik dėl mūsų kovos už Laisvę ir pergalės. Tą 1990-ųjų kovo 11 dieną minime ir prisimename labai džiaugsmingai – gal dėl to, kad pavasaris sužadina gražius jausmus, o gal dėl to, kad galime didžiuotis ir savo įnašu į šį svarbų tautai įvykį.

Paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtpenkmetį kovo 11-ąją į Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyriaus salę susirinko jauni ir pagyvenę žmonės, šeimos su vaikais.

Negausus tai buvo būrelis, bet ne tai svarbu. Svarbu, kad kaimo bendruomenė, vadovaujama Dalios Stankevičienės, suruošė šiai ypatingai progai šventę, o joje koncertavo savojo krašto žiburiai – moterų vokalinis ansamblis, mažieji muzikantai ir dainorėliai. Tad ir plojimai jiems buvo patys nuoširdžiausi. Juk kaip nesidžiaugsi moterimis, randančiomis laiko dainai, kaip nesidžiaugsi vaikais, net ir pačiais mažiausiais, kurie įsijungė į meninę programą, išmokdami eilėraščius, skambius žodžius, skirtus Tėvynei. Kartu dainuodami, šypsodamiesi ir didžiuodamiesi saviškiais, pasijutome neatimama visos šalies, švenčiančios šią dieną, dalimi. Švenčiame, nes esame laisvi, nes galime švęsti Laisvę.

Taip pat skaitykite