Laiškai Lietuvai. Patriotinis projektas „Čia Lietuva!“

nameliukas-aNuo 2013 m. LR Seimo narys Andrius Palionis kviečia Prienų rajono ir Birštono savivaldybių rašančius ir kuriančius žmones dalyvauti patriotiniame projekte “Čia Lietuva!”, kurti eiles Gimtinei Lietuvai. Konkursas kasmet skiriamas Kovo 11-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Į Seimo nario kvietimą 2013 m. atsiliepė 27 poetinio žodžio gerbėjai, iš jų 12 moksleivių. Sekančiais, 2014 m. patriotinio eilėraščio konkurse dalyvavo 46 kūrėjai iš Prienų ir Birštono krašto, kurių amžius buvo nuo 5-erių iki 90-ties metų.

Prienų rajono savivaldybės Tarybos iniciatyva 2015-ieji metai skirti Poeto Justino Marcinkevičiaus atminimui įprasminti. Pritardamas šiai kilniai ir gražiai iniciatyvai, LR Seimo narys Andrius Palionis pakvietė Justino Marcinkevičiaus žemės žmones rašyti laišką Gimtinei, Žemei, Žmogui. Parlamentaras siūlė rašyti, dalintis ir džiaugtis gimtojo žodžio grožiu, pranešti visiems tai, kas šiandien svarbu kiekvienam. Į Seimo nario kvietimą atsiliepė 25 Prienų ir Birštono krašto kūrėjai, iš jų 17 moksleivių iš Šilavoto bei Išlaužo pagrindinių mokyklų ir Stakliškių gimnazijos. Visi 25 Laiško rašytojai, gimtosios kalbos laiškanešiai, ir jų mokytojai kovo 10 d. Prienų Just.Marcinkevičiaus bibliotekoje renginio, skirto lietuvių tautos Poeto 85-osioms metinėms paminėti, metu buvo pagerbti Seimo nario Andriaus Palionio padėkomis ir asmeninėmis dovanėlėmis.

Kviečiame skaityti šiltus, nuoširdžius, asmeniškus ir sykiu įpareigojančius susimąstyti Laiškus Gimtinei, Žemei ir Žmogui.

LR Seimo nario A.Palionio padėjėja

V.Petkevičienė

 

IMGP7816LAIŠKAI IŠ STAKLIŠKIŲ

LAIŠKAI IŠ BIRŠTONO

LAIŠKAI LIETUVAI

LAIŠKAI IŠ IŠLAUŽO                                                    LAIŠKAI IŠ ŠILAVOTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taip pat skaitykite