Kviečiame užpildyti anketą ir dalyvauti Prienų kultūros ir laisvalaikio centro lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrime

Apklausos vizualas

Prienų kultūros ir laisvalaikio centras kviečia visus lankytojus dalyvauti centro vykdomame lankytojų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis tyrime ir užpildyti anketą.

Jūsų atsakymai yra nepaprastai vertingi centrui tobulinant savo veiklą bei siūlant tokias veiklas ir paslaugas, kurios geriausiai atitinka Jūsų poreikius ir lūkesčius.

Anketa yra anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei.

Nuoroda į anketą: https://bit.ly/3FX0P8c

Taip pat skaitykite