Kalėdinės dovanos – ne visiems

Gruodžio 22 d. vykusiame paskutiniame šiais metais Birštono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo apsvarstyti 36 klausimai ir išklausytas kvietimas kepti sausainius Sakraliniame muziejuje.

Tarybos nariai ramiai išklausė keturių savivaldybės biudžetinių įstaigų ataskaitas ir jas patvirtino. Daug klausimų Tarybos nariai neturėjo. Vytautas Šeškevičius pasiteiravo, ar Birštonas turės aukščiausio lygio stadioną. Administracijos direktorius V. V. Revuckas paaiškino, kad renovuojamas gimnazijos stadionas atitiks standartams ir jame galės vykti aukščiausio lygio lengvosios atletikos ir futbolo varžybos. Taip pat administracijos vadovas pasakė, jog planuojama statyti ir uždarus teniso kortus. Deja, ne visi pranešėjai tiksliai atsakė į Tarybos narių klausimus. Birštono Vienkiemio mokyklos-darželio vadovei adresuotas Vytauto Jono Tankevičiaus klausimas apie sugebėjimus tiksliai planuoti biudžetą liko be tikslaus atsakymo.

Po TIC vadovės ataskaitos mero pavaduotojas Juozas Aleksandravičius, pažymėjęs, jog įstaigoje atlikta nemažai įspūdingų darbų, paklausė, ar daug TIC pritraukė lėšų iš kitų fondų, nors gerai žinojo iš ataskaitos, kad tokių lėšų įstaigos biudžetas nebuvo gavęs. Galima įsivaizduoti, kad toks klausimas ir aiškus atsakymas turėjo pagrįsti TIC vadovės apsisprendimą palikti direktoriaus postą. Taryba (10 „už“) patenkino H. Miliauskienės prašymą atleisti ją iš pareigų nuo kitų metų sausio 16 dienos.

Kitų sprendimų projektai nesulaukė jokių diskusijų, nes pastoviai buvo kartojama frazė – komitetuose viskas išdiskutuota.

Tarybos nariai nepritarė IKI prekybos centro plėtrai, nes šio centro plėtotojai nori pasiglemžti dalį automobilių stovėjimo aikštelės. Buvo pasiūlyta ieškoti kitų sprendimų plėtrai.

„ECO-Life“ projektas, kuris buvo intensyviai reklamuojamas ir apie jį daug kalbėta bei diskutuota, vis dar įgyvendinimo stadijoje. Šiame posėdyje buvo kalbama apie didžiules investicijas į miesto energijos vartojimo efektyvumo didinimą, bet vėl tik apie priemonių plano patvirtinimą. Iš 29,3 mln. litų programai įgyvendinti 6,8 mln. litų turėtų būti skirti iš „ECO-life“ projekto, bet pirmiausiai šią sumą turi savo biudžete numatyti savivaldybė, o tik vėliau jai bus kompensuota. Taryba pritarė programos įgyvendinimo priemonių planui.

Taryba eilinį kartą nutarė originaliai padalinti kalėdines dovanas krašto žiniasklaidai. Kaip ir visada, neįgaliesiems, pensijinio amžiaus sulaukusiems ir socialiai remtiniems asmenims savivaldybė savo lėšomis nutarė užprenumeruoti 400 egz. laikraščio „Gyvenimas“ priedo „Birštono versmės“ be jokio konkurso. Leidinys prenumeruojamas tam, kad savivaldybė turėtų daugiau galimybių vietiniame spaudos leidinyje pastoviai informuoti gyventojus apie savivaldybės Tarybos ir administracijos veiklą. Bet ar toks Tarybos sprendimas nerodo, kad savivaldybė tiesiog finansiškai remia vieną iš leidinių, taip iškreipdama rinką? Projekte nurodytas tikslas neatlaiko jokios kritikos, nes šių tikslų savivaldybė gali siekti užsakydama reklaminius plotus visuose leidiniuose. Kodėl nepasakyti tiesos, kodėl būtina slėptis už frazės, kad būtent minėto leidinio pageidauja visi pensininkai ir neįgalūs žmonės? O gal buvo atlikta kažkokia užslaptinta šių žmonių apklausa?..

Taip pat skaitykite