„…kai skaitote knygą, knyga skaito jus“

Mūsų raštijos vienas pradininkų Mikalojus Daukša sakė: „Nėra tokios menkos tautos, nėra tokio niekingo žemės užkampio, kur nebūtų vartojama sava kalba. […] Pati prigimtis visus to moko ir kiekvienas beveik iš motinos pieno įgauna potraukį į savąją kalbą – ją mielai vartoti, išlaikyti ir propaguoti“. Todėl gegužės 7-ąją minime būtent mums, lietuviams ypatingos svarbos įvykį – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Ji žymi lietuvių tautos pergalę prieš 40 metų trukusią (1864–1904 m.) carinės Rusijos priespaudą, kai buvo uždrausta lietuviška spauda.

Siekiant pagerbti knygnešių, daraktorių, visuomenės šviesuolių pasiaukojimą kovoje dėl lietuviškos spaudos, 1914 m. pradėta šių minėjimų tradicija.

Nuo 2015 m. šią dieną skelbiama akcija „Lietuva skaito!“. Jos rengėjai skatina lietuvius ir lietuviškai kalbančius pasaulio piliečius imti į rankas lietuvišką knygą ir skaityti kartu. Jiezno gimnazijos bendruomenė gegužės 7 dieną susirinko mokyklos kiemelyje, taip pat prisijungdama prie visoje šalyje vykstančios akcijos, kurios šių metų šūkis: Nudžiugink nors vieną knygą!“.

Per gimnazijos langus susirinkusiuosius pasiekė rašytojo Kęstučio Kasparavičiaus žodžiai apie knygų skaitymą. Juos skaitė direktorė Neringa, mokytojos Ramutė ir Jolita, psichologė Evelina, bibliotekininkės Vitalija ir Vilma, socialinė pedagogė Rasa.

Knygas atsinešė ir kiemelyje susibūrę mokiniai ir mokytojai ir keletą minučių tyliai jas paskaitė. Paskui savo knygose kiekvienas susirado bet kurio užsimerkus atversto puslapio 5 eilutės 7 žodį ir garsiai jį ištarė.

Bibliotekininkė Vitalija buvo paruošusi įdomią viktoriną, o kas teisingai atsakė į klausimus, buvo apdovanoti prizais.

Padėkojusi už pagalbą surengiant akciją gimnazijos direktorei ir jos pavaduotojai bei bibliotekininkei, Jiezno miesto bibliotekos darbuotoja Vilma jauniesiems knygų bičiuliams palinkėjo kuo dažniau nudžiuginti knygas skaitymu.

Kadangi į akciją įsijungė 152 skaitytojai, šiuo renginiu bus siekiama rekordo.

Jiezno bibliotekos informacija

Taip pat skaitykite