Jungtinę opozicinę frakciją glumina valdančiųjų sprendimai

Reportažas iš spaudos konferencijos
Pertvarka ar naikinimas?

Rajono savivaldybės Tarybos Jungtinės opozicinės frakcijos nariai spaudos konferencijoje daugiausiai dėmesio skyrė švietimo įstaigų tinklo pertvarkai. Pasak Rimos Zablackienės, valdantieji patys nežino, ką daro, nes kasdien gimsta vis naujas švietimo įstaigų tinklo pertvarkos planas, kurį jie švelniai vadina optimizacija. Darbietė teigė, kad jai nesuprantamas noras skubėti nežinia kur, nors iki reformos pabaigos dar 3 metai. R. Zablackienė piktinosi, kad valdantieji nori sunaikinti sėkmingai dirbančias mokyklas, nepateikiant konkrečių skaičių, kodėl daroma taip, bet ne kitaip.
Spaudos konferencijoje dalyvavę „Revuonos” vidurinės ir Kunigiškių pagrindinės mokyklų atstovai teigė, jog jiems nesuprantami nusimatantys sprendimai, kurie nepagrįsti jokiais realiais paskaičiavimais, o tik teorinėmis išvadomis. Esą po pirmo varianto pasirodymo buvo organizuotos diskusijos ir gimė antras variantas, kuri iš dalies atspindėjo mokyklų bendruomenių lūkesčius, bet kaip griaustinis iš giedro dangaus politikų galvose gimė trečias variantas, kurio „minkštu” tikrai nepavadinsi, nors politikai buvo prižadėję neskubėti.
Tarybos nariui Jonui Vilioniui skaudu, jog uždaromos mokyklos kaimo vietovėse, nes būtent mokykla dar laiko jaunas šeimas kaime.
Tarybos narys Juozas Krikštolaitis pabrėžė, jog valdantieji lipa ant to paties grėblio, ant kurio jau buvo užlipę ir prarado šimtus tūkstančių litų: nieko naujo nedaroma, tiesiog naudojamasi buldozerio principu.
R. Zablackienė kritiškai įvertino situaciją Balbieriškio pagrindinėje mokykloje, kurioje esą nesirūpinama mokinių išlaikymu. Pasak jos, net čia dirbančių kai kurių mokytojų ir net administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus vaikai vežiojami į Alytaus mokyklas, o patys tie žmonės kalba apie neigiamus krepšelius.
Šilumos pinklės
Opozicijos atstovai skeptiškai vertino valdančiųjų veiksmus, siekiant mažesnės šildymo kainos. R. Zablackienė piktinosi mero teiginiais respublikinėje spaudoje apie pergalingus veiksmus perimant šilumos ūkį į savivaldybės rankas. Esą, kaip galima kalbėti apie sėkmingus sandorius, jei po tai, kai Jiezno katilinę perėmė savivaldybės įmonė, Taryba turėjo priimti sprendimą kompensuoti gyventojams padidėjusį tarifą lyginant su UAB „Prienų energija” kaina?
R. Zablackienė taip pat neigiamai atsiliepė apie AB „Prienų šilumos tinklai” sandėrius su UAB „Rolsa” ir nematomas didžiules investicijas į Pakuonio katilinę.
Ar politikams taip dera elgtis?
Opozicijos lyderę nustebino mero pavaduotojos L. Jakinevičienės reakcija į teisėtus Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos veiksmus. Anot jos, atrodo, kad administracijos specialistai neturi teisės priimti jiems pagal pareigybes galimų sprendimų be politikų pritarimo.
J. Vilionis replikavo, kad jei valdantieji mano, jog gali rajonui vadovauti neišeidami iš kabinetų, kuriuose galima pamatyti tik stalus ir duris, tai smarkiai klysta.
Administracijos neveiklumas?
R. Zablackienę stebina administracijos direktoriaus žodžiai – jis pareiškė iki šiol neatsakęs į Lukoševičių šeimos prašymą todėl, kad nežinąs, kur siųsti atsakymą. Rajono Vaikų teisių apsaugos skyrius nenori pasinaudoti savo teise ir siūlyti teismui pakeisti mažos mergaitės globėjus. Raštas administracijai buvo įteiktas dar gruodžio 15 d.
Nepriimto sprendimo pasekmės atsilieps ateityje
Tarybos narys J. Krikštolaitis atkreipė dėmesį, jog Veiverių vaikų darželis, į kurį buvo investuota apie 200 000 Lt, dėl valdžios inertiškumo blogina situaciją Veiveriuose ir ateityje užkraus problemų T. Žilinsko gimnazijai. Esą dėl valdančiųjų nesugebėjimo surasti lėšų darželio rekonstrukcijos užbaigimui jaunos šeimos priverstos vežti savo atžalas į Garliavą, Kauną. Kas paneigs, jog ir mokyklinio amžius vaikai bus vežami mokytis kitur?
Informacijos stoka
R. Zablackienė pasipiktinusi Taryboje suteikta informacija, jog tik 580 valdų savininkai pateikė prašymus dėl asbesto (šiferio) stogų dangos keitimo. Pasak Tarybos narės, tokių namų yra žymiai daugiau, todėl greičiausiai gyventojams trūksta informacijos apie šią programą.

Taip pat skaitykite