Jonas Kvietkauskas: „Revoliucijų nedarau, tiesiog stengiuosi pagerinti tarnybos ugniagesių darbo sąlygas“

jonas

Jonas Kavaliauskas

Visi gerai prisimename, kaip spaudoje pasirodė profesinės sąjungos „Sandrauga“ straipsniai, jog Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Jonas Kvietkauskas verčia Stakliškių komandos ugniagesius „glaustis lūšną primenančiose patalpose“. Skandalas buvo didelis ir baigėsi tuo, kad Stakliškių komandos ugniagesiai šiai dienai turi geriausias buitines ir darbo sąlygas iš visų komandų, o dauguma tarnybos ugniagesių nutarė nutraukti bendradarbiavimą su profesine sąjunga „Sandrauga“. Tarnyboje sukurta Darbo taryba.

Pasiilgo veiklos

Į užtarnautą pensiją po ilgų tarnybos metų policijoje išėjęs Jonas Kvietkauskas pasiilgo veiklos ir pirmiausiai įsiliejo į visuomeninę seniūnaičių veiklą, o paskelbus konkursą Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko vietai užimti nutarė jame dalyvauti. Iš penkių pretendentų į konkursą atvyko du ir galutinis rezultatas buvo J. Kvietkausko naudai.

Pasak laimėtojo, eidamas į konkursą jau turėjo viziją, ką reikės daryti: pagerinti tarnybos darbuotojų darbo sąlygas ir atnaujinti techniką.

Tarnybos viršininko teigimu, pirmiausiai reikėjo susipažinti su komandų ugniagesiais, savo akimis pamatyti, kaip jiems sekasi ir kokios jų darbo sąlygos. O paskui atėjo laikas pieštukui ir baltam lapui popieriaus – reikėjo sudaryti veiksmų planą.

Vakarietiškas automobilis ir nuotekų valymo įrenginiai

Dar 2019 metais pavyko perkelti į kitas patalpas Veiverių komandą, sutvarkyti esamų patalpų stogą, o Balbieriškio ir Stakliškių komandų pastatuose įrengti nuotekų valymo įrenginį.

J. Kvietkauskas pažymėjo, jog atėjęs su savo planais pas rajoną valdžią gavo jiems pritarimą ir lėšų pirmiesiems veiksmams.

Pasak tarnybos viršininko, 2020 metai buvo darbingi, ir smagu konstatuoti, jog daug suplanuotų darbų pavyko įgyvendinti. Įsigytas naudotas vakarietiškas ugniagesių automobilis MAN su tik 23000 km rida, kurio eksploatacija leido per metus sutaupyti apie 7700 eurų, panaudotus Veiverių, Šilavoto ir Pakuonio komandų buveinėse įrengti nuotekų valymo įrenginiams.

IMG_20210218_161258

IVECO automobilis buvo perduotas Veiverių komandai.

Buvo suremontuotos Stakliškių ir Balbieriškio komandų patalpos, įrengti dušai su tualetais, sutvarkyta šildymo sistema.

Be to, buvo įsigyta kasdieninė uniforma darbuotojams, šalmai ir atnaujinti „koviniai“ rūbai.  Visose komandose įrengtas interneto ryšys. Anot J. Kvietkausko, buvo sumaniai panaudotos nurašyto „Zilo“ detalės kitų automobilių remontui.

Tarnybos vadovo teigimu, per 2020 metus įvyko ir pasikeitimų ir komandose. Penki darbuotojai dėl amžiaus ir neatitikimo reikalavimams paliko tarnybą. Šiuo metu laisvų etatų nėra.

Darbo sąlygų gerinimas tęsiamas

Šiems, 2021-iesiems, metams numatyti planai taip pat nemaži. Jau įsigytas dar vienas naudotas su 25000 km rida vakarietiškas Mercedes automobilis, kuris bus perduotas Šilavoto komandai. J. Kvietkausko teigimu, pagrindinis šių metų darbas – Jiezno komandos patalpų atnaujinimas. Tiesa, čia nepavyks visko padaryti, nes trūksta lėšų. Todėl bus įrengti dušai ir tualetai bei prisijungta prie centralizuotų nuotekų tinklų. Dušai ir tualetai atsiras Pakuonio, Šilavoto ir Veiverių komandų buveinėse.

Visai neseniai visiems ugniagesiams buvo įsigytos apsauginės kaukės „Drager“.

IMG_2420

Savanoriai ir prevencija

J. Kvietkausko teigimu, tarnyboje daug dėmesio skiriama prevenciniam darbui ir savanorių pritraukimui į veiklą. Šiuo metu savanorių sąrašuose yra 48 asmenys (4 civiliai ir 44 Prienų PGT ir Prienų PT ugniagesiai), kurie priskirti prie komandų.  Prevenciniu darbu užsiima 27 Prienų rajono socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai. Tarp įstaigų pasirašyta bendradarbiavimo sutartis.
Tarnybos komandos nuolat bendradarbiauja su seniūnijų administracijomis, su mokyklomis. Tiesa, karantinas šią veiklą šiek tiek pristabdė.

Šiek tiek statistikos

2019 metais tarnybos ugniagesiai gavo 609 iškvietimus, 2020 m. – 441.  2019 metais daugiausiai iškvietimų sulaukta balandį (58), 2020 m. – balandžio ir rugpjūčio mėnesiais (po 26). Iš komandų 2019 m. lyderiai buvo Šilavoto (96 iškvietimai) ir Stakliškių (91) komandos, 2020 m. – Veiverių (117) ir Jiezno (84). 2020 m. gesinti gaisrus vyko ir 6 savanoriai, 2021 m. – vienas. Daugiausiai kilometrų 2019 m. nuvažiavo Veiverių (2523), Stakliškių (1970) ir Šilavoto (1970) komandos, 2020 m. – Veiverių (2402), Stakliškių (1843) ir Šilavoto (1694) komandos.

Vieno iškvietimo komandose kaina (eurais) 2020 metais:

Balbieriškio – 42, Jiezno – 32, Pakuonio – 33, Stakliškių – 40, Šilavoto – 30, Veiverių – 22. Statistika rodo, kad pakeitus Veiverių komandoje automobilį į ekonomiškesnį sumažėjo ir iškvietimo kaina.

Pokalbio pabaigoje Jonas Kvietkauskas teigė, jog ir toliau jo veikloje išlieka tie patys prioritetai – rūpintis tarnybos darbuotojais, atnaujinti techniką ir gerinti darbo sąlygas.

Taip pat skaitykite