Jiezno gimnazija išlydėjo 64-ąją abiturientų laidą

– Jau atplaukia!
– Kas atplaukia?
– Laiko jūra mums atplukdo mokyklinį laivą, ar nematai?
–  Matau. Tik kas ten ant jo parašyta?
– Nežinau, dar neįžiūriu. Palauk, pasiimsiu žiūronus. Jau matau!  Tai  prie ateities kranto plaukia 64-oji Jiezno gimnazijos abiturientų laida.
– Negali būti, kad taip greit!
– Na jau, greit! Dvylika metų šitas laivas plaukiojo mokykliniuose vandenyse. Dvylika metų, tik pagalvok!..
–Dvylika metų, kiek jau čia… Jie taip greit praėjo, taip greitai…

Taip liepos 13 dieną Jiezno gimnazijoje prasidėjo kulminacinė mokslo metų šventė – abiturientų išleistuvės. Iš tikrųjų, net patikėti sunku: rodos, dar visai neseniai klegėjo šimtadienis, kurio metu abiturientai pasivadino laivo įgula, rodos, ką tik skambėjo paskutinio skambučio aidai, o  jau ir liepa – atslūgo egzaminų ir jų rezultatų laukimo įtampa, visiems 26 abiturientams ir vienam buvusiam mokiniui išrašyti vidurinio mokslo baigimo atestatai.
Išleistuvių iškilmės prasidėjo šventomis Mišiomis. Nuo gimnazijos iki bažnyčios abiturientai, lydimi šiltų ir pagarbių praeivių žvilgsnių, tradiciškai žygiavo paskui vienuoliktokų nešamą gimnazijos vėliavą, tarsi norėdami visam gyvenimui įsiminti joje įrašytą devizą: ,,Augti žmogumi, auginti žmogų“. Šventų Mišių metu gražios ateities šiam jaunų žmonių pulkeliui meldė mokytojai, tėveliai, artimieji, draugai.
Jūreiviškomis detalėmis papuoštoje mokyklos aktų salėje atestatų įteikimo šventė pradėta tautiška giesme. Vedėjai (vienuoliktokai Tomas ir Evelina) į sceną pakvietė Jiezno gimnazijos direktorių Povilą Veterį ir jo pavaduotoją Danutę Bajorienę, kurie, pasveikinę abiturientus, įteikė jiems atestatus bei padėkos raštus už labai gerą ir gerą mokymąsi, gimnazijos vardo garsinimą, aktyvią veiklą. Padėkota ir tėveliams, daug padėjusiems gimnazijai.
Kokia gi šventė be svečių, ypač jei tai savi, artimi, mokyklos bendruomenei gerai pažįstami žmonės. Bene artimiausio gimnazijos partnerio – Jiezno seniūnijos – atstovė seniūno pavaduotoja M.Astašauskienė įteikė įrėmintus padėkos raštus mokiniams, aktyviai dalyvavusiems seniūnijos renginiuose: Š.Mikalauskui, J.Grigoniui, V.Rūdytei, M.Krutulytei, M.Jankauskui, N.Saulevičiūtei, E.Končeigo.
Džiugu, kad atsiranda žmonių, skatinančių mokinius siekti kuo geresnių rezultatų. Su džiaugsmu sutikta buvusi šios mokyklos mokinė, dabar advokatė Laima Kizalavičiūtė-Razvickienė, kuri yra viena iš premijų geriausiems mokiniams steigėjų: dar prieš prasidedant mokslo metams ji prižadėjo 500 litų premiją geriausiam abiturientui. Ši nominacija skirta Vilmai Rūdytei, tad ponia Laima jai ir įteikė simbolinę statulėlę, premiją ir dovanų krepšelį, kuriame, pasak dovanotojos, Vilma ras tai, kas jai labai pravers mokantis toliau. Dar viena dosni gimnazijos rėmėja – Nemuno kilpų regioninio parko vyr. specialistė aplinkosauginiam švietimui ir mokymui Roma Milušauskienė, kurios įsteigta premija, skirta geriausiam pradinukui, jau pabiro į kelias dalis ir nudžiugino pulkelį mažų mokinukų. Bet ponia Roma skyrė dar vieną piniginį paskatinimą – patiems vyriausiems, už aukščiausią egzamino rezultatą. Jos rūpesčiu išleistas specialus 89 litų banknotas ir vokas ,,smulkioms išlaidoms“ atiteko Rūtai Prakapaitei. Tikėkimės, kad mūsų abiturientai paseks gražiu pavyzdžiu ir po dešimties kitos metų patys steigs ir teiks premijas jų vertiems gimtosios mokyklos mokiniams.
Laimingi tądien buvo ne tik atestatus gavę abiturientai: džiaugėsi ir klasės vadovė J.Bartusevičienė, ir dalį  dvyliktokų iki dešimtos klasės auklėjusi D.Krūvelienė, ir, žinoma, tėveliai.  Tegu pildosi gražūs ir prasmingi visų jų palinkėjimai. O abiturientai atsisveikindami dainavo, sakė eiles, gėlėmis apdovanojo auklėtoją, mokyklos vadovus, mokytojus.
Tepučia į jų gyvenimo bures palankus vėjas.
Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė Nijolė Kuliešienė

Taip pat skaitykite