Jiezniečių aktyvumas viršijo lūkesčius

Jiezno seniūnijoje kasmet vykstanti akcija „Darom“ turėtų būti visuomeniškumo ir puikaus darbo koordinavimo pavyzdys. Į aplinkos švarinimą aktyviai įsijungia kaimo bendruomenės, seniūnaitijos, gimnazija, kultūros darbuotojai, globos namų bendruomenė ir jaunieji šauliai, o jų visų veiklą prižiūri visur suspėjantis pabūti seniūnas Algis Bartusevičius. Ir šiemet, pasiskirstę nemažoje seniūnijos teritorijoje, triūsė talkininkai, kurių darbo rezultatai jau akivaizdūs. Žinoma, negalima sakyti, kad nebėra ką tvarkyti ar švarinti, šiukšlių vis dar yra, bet svarbu tai, kad jau galima pasidžiaugti tvarka viešosiose erdvėse, išnykusiomis šiukšlių sankaupomis.

Gimnazistai dirbs ir vėliau

Nuo ankstaus ryto balandžio 21-ąją į darbus kibo Jiezno gimnazijos mokinių parlamentas. Jie švarino Sokonių kaimo tvenkinio pakrantes, aikštelę prie jo. Grįždami į miestą mokiniai surinko šiukšles pakelėje bei autobusų stotyje. Tai toli gražu ne visas gimnazijos bendruomenės indėlis į aplinkos švarą. Dar ir ateinančią savaitę gimnazistai tvarkys nurodytas miesto vietas, rinks šiukšles pakelėse ir gatvėse. Be to, daugelis mokinių įsijungė į akcijos talkas ir šeštadienį, savo gyvenamosiose vietovėse. Gimnazijos bendruomenė niekada nesišalina nuo miestui svarbių darbų, puikiai suprasdama esanti svarbi visuomenės dalis ir pavyzdys daugeliui.

 

Vieningos ir aktyvios miesto bendruomenės aplinkos švarinimo darbuose pasižymi išties ženkliai. Jiezno miesto bendruomenė, vadovaujama Vido Šiupšinsko, ir bendruomenės centras, vadovaujamas Irenos Urbanavičienės, sutvarkė rūpestį kėlusių tvenkinių aplinką. Šie tvenkiniai – buvusių didikų rūmų ansamblio dalis, deja, pastaruoju metu gana apleista ir reikalaujanti darbščių rankų triūso. Bendruomenių nariai rinko šiukšles pakrantėse, šalia esančiose gatvėse, švarino partizanų kapų teritoriją, valė upelius. Seniūno A. Bartusevičiaus manymu, šioms vietoms ir ateityje bus skiriama daugiau dėmesio, kadangi jiezniečiams labai svarbu sutvarkyti istorinio paveldo vietas, o ypač artėjant ypatingam miesto jubiliejui.

Sutvarkyti apleisti namai

Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro bei bibliotekos darbuotojai kartu su jiems į pagalbą atėjusiais talkininkais ėmėsi apleistų ir negyvenamų namų, supančių kultūros centrą, kiemų tvarkymo. Ši vieta – miesto skaudulys, nes begriūvančiose trobelėse randa prieglobstį girtuokliai, valkatos, čia būriuojasi ne per geriausios reputacijos jaunimas ir suaugusieji. O jiems nerūpi nei švara, nei aplinkinių gyventojų pasipiktinimas. Šias „piktžaizdes“ ir ėmėsi tvarkyti kultūros darbuotojos, nepamiršę surinkti šiukšles ir didelėje teritorijoje aplink kultūros centro pastatą. Nors apleisti namai liko, tačiau bent jau daug padoresnės išvaizdos, kuri negadins į renginius ateinančių žmonių nuotaikos.

Naikino sąvartyną

Kaimų bendruomenės akcijos talkoms pasitelkia aktyviausius vietos gyventojus, įtraukia į darbus vaikus ir jaunimą. Dukurnonių kaimo gyventojai švarino vaizdingas piliakalnio ir šalia jo esančio ežero apylinkes, gatves ir pakeles. Vėžioniškiai ir kašoniškiai sutvarkė savo gyvenviečių gatves, bendruomenių namų aplinką, rinko šiukšles pakelėse. Dalis Kašonių kaimo bendruomenės talkininkų ėmėsi naikinti nelegalų sąvartyną Būdos kaime, tačiau visko padaryti savo jėgomis neįstengė. Čia, pasak seniūno, priversta daug stambiųjų atliekų, kurias reikės išgabenti jau pasitelkus ne tik žmones, bet ir techniką. Labai tikimasi, kad šiukšlintojai įvertins sunkiai dirbusių žmonių pastangas ir pasigėdins vėl čia vežti atliekas iš savo kiemų.

Aktyviai dirbo jaunimas

Į akcijos talką įsiliejo ir gausus būrys Jiezno vaikų globos namų gyventojų. Penkios grupės talkininkų rinko šiukšles paežerėje, Sodo gatvėje, Strazdiškių ir Vincentavos kaimuose, sutvarkė teritoriją aplink buvusių Pacų rūmų administracinį pastatą, esantį šalia Globos namų.

Drausmingi ir ištvermingi jaunieji šauliai, vadovaujami Sigito Žalio, tvarkė smarkiai prišiukšlintas Verbliūdo ežero pakrantes, vėliau, pasiskirstę į dvi grupes, rinko šiukšles pakelėse link Anglininkų kaimo.

Surinktas maišuose šiukšles, kaip sakė seniūnas, stengtasi suvežti į nustatytas vietas, iš kur jas paims „Ekonovus“ darbuotojai. Galima džiaugtis, pasak jo, kad šiukšlių vis mažiau, o talkininkų vis daugiau – akcijos dalyvių skaičius šiemet viršijo lūkesčius. Lyginant su pirmąja „Darom“ akcija, daug daugiau žmonių prisideda prie talkų, sutvarkoma daugiau prišiukšlintų vietovių, o šiemet pradėtas naikinti ir paskutinis nelegalus sąvartynas. Vis dėlto, svarbu ne tik tai, kad gražėja gyvenvietės ir kaimai, miesto gatvės ir gamtos kampeliai, bet ir tai, kad žmonės noriai įsijungia į bendrą darbą, kad gali pajusti ir pamatyti jo rezultatus. O tvarkyti ir švarinti visada bus ką, nes toli gražu dar mums iki tokio kultūros lygio, kai numesti į pakelę šiukšlę bus gėda, net jei niekas to nepamatys.

Taip pat skaitykite