Įvykiai primena, jog „čekučių“ tvarkyba turės pasekmių

Jonas Kavaliauskas

kvitrina.com

Visos šalies tarybų nariams „čekučių“ tvarkyba ilgai primins, kad buhalterija – rimtas dalykas. Portalo žiniomis, Prienų rajono savivaldybės Tarybos nariai iš viso į savivaldybės biudžetą jau grąžino 60 707,67 eurus. Į Prienų rajono savivaldybės Tarybą 2019–2023 metais buvo išrinkti 25 nariai.
15 Birštono savivaldybės Tarybos narių iš gautų veiklai lėšų atgal į biudžetą grąžino apie 69 190 eurų. Nežiūrint į tai, STT kasdien pateikia informaciją apie įtarimus kai kuriems Tarybos nariams dėl piktnaudžiavimo, sukčiavimo ir dokumentų klastojimo. Šiuo metu tokios formuluotės  įtarimai pateikti vienam Birštono savivaldybės ir vienam Prienų rajono savivaldybės Tarybų nariams. Kalbama apie padarytą žalą savivaldybės biudžetui ne daugiau nei vidutinis darbo užmokestis.  

 


Iš vieno Prienų rajono savivaldybės Tarybos nario Kauno apygardos viešojo intereso gynimo prokuroras prašo priteisti 14,6 tūkst. eurų savivaldybės naudai, nes jis nepateikė jokių duomenų apie veiklos funkcijoms vykdyti naudotą automobilį. Tam pagrįsti buvo pateikti kuro čekiai.
Prienų rajono savivaldybė pateikė informaciją, jog pateikti Tarybos narių lėšų panaudojimo čekiai buvo suasmeninti. Birštono savivaldybėje tokio reikalavimo nebuvo.
Visgi, manau, kad šis „čekučių“ skandalas apnuogino ne tik išrinktų Tarybos narių nuodėmes, bet ir mūsų teisinės sistemos trūkumus. Kodėl iš karto negalima buvo nustatyti konkrečios sumos už Tarybos nario pareigų vykdymą be jokių atsiskaitymų, juk jis buvo renkamas rūpintis žmonių gerove, o ne „čekučių“ paieškomis?
Dabar ši spraga ištaisyta ir biudžetams našta žymiai didesnė, bet užtat visi išlieka orūs.

Taip pat skaitykite