Išvyka į parodą ,,Mokykla 2012“

Lapkričio 23-25 d. parodų ir kongresų rūmuose „Litexpo” vyko  paroda  „Mokykla 2012”. Šių metų parodos tematika LAIMINGAI AUGTI pasirinkta siekiant pabrėžti nuolatinio vaiko ir mokytojo augimo, jų tarpusavio harmoningų santykių svarbą. Šiuolaikinėse mokyklose ieškoma įdomesnių mokymo formų, kadangi tampa vis sudėtingiau dėstomais dalykais sudominti mokinius. Būtent todėl mokymo turinys tampa integruotas – modernios interaktyvios mokymo priemonės vis dažniau derinamos su įprastais vadovėliais ir pratybų sąsiuviniais. Šioje parodoje ir siekiama pristatyti tas šiuolaikines mokymo priemones, kurios leistų mokytojams patogiau organizuoti mokymo procesą, o moksleiviams – įdomiau ir efektyviau mokytis.

Septyniolika Balbieriškio pagrindinės mokyklos ir Kunigiškių pagrindinio ugdymo skyriaus mokytojų lapkričio 24 d. taip pat apsilankė parodoje. Lietuvių kalbos, chemijos, biologijos mokytojai  susipažino  su naujais vadovėliais, pratybų sąsiuviniais ir integruotu skaitmeniniu turiniu,  matematikai – mokėsi kūrybingumo ir iniciatyvumo bei pažinimo kompetencijų ugdymo matematikos pamokoje, kai taikomi aktyvieji ugdymo metodai.Parodos metu moderniai įrengtoje klasėje taip pat vyko aktyviosios biologijos, matematikos, fizikos ir kitos pamokos, kurių metu visi norintys galėjo išmėginti interaktyvią lentą, išmanųjį stalą, aktyviojo atsako pultelius bei kitas integruotas mokymo priemonių naujoves, padedančias mokytojams patogiai bei įdomiai vesti pamokas, o mokiniams aktyviai jose dalyvauti.            Mokytojai ,pasiskirstę į grupes,dalyvavo organizuojamuose  naujausių ugdymo metodų pristatymuose, diskusijose, susitikimuose su įdomiais švietimo bendruomenės veikėjais, edukaciniuose užsiėmimuose, kuriuose buvo dalijamasi užsienio šalių bei Lietuvos mokytojų ir mokinių gerąja patirtimi. Tikimės, kad artimiausiais metais bent dalis technologinių naujovių pasieks ir mūsų mokyklą, o šiandien ,patys praturtėję dvasiškai, bandysime tai skleisti ir savo pamokose.

                                              Mokytoja Reda Valančienė

Taip pat skaitykite