Iškilminga brandos atestatų įteikimo šventė Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje

Kai aplinkui toks kerintis grožis:
Žydi gėlės, paukščiai susuko lizdus,
Kai jaunystė kaip žiedas pradėjo tik skleistis
Teks užverti mokyklos duris ir palikti draugus.
Vieną kelią iš šimto tau teks pasirinkti,
Pasitark su širdim, apsispręsk ir tada
Drąsiai ženki gyvenimo savo sutikti.
Ir te laimė į kelią išlydi tave.

Prienų raj. savivaldybės  Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijoje liepos 13d. vyko iškilmingas brandos atestatų įteikimas, kuris prasidėjo 17 val. mišiomis Veiverių  šv. Liudviko bažnyčioje. Į brandos atestatų įteikimo šventę atvyko  daug garbingų svečių : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, Prienų švietimo centro vedėjas Rimvydas Zailskas ir gimnazijos kuratorė Renata Pavlavičienė.  Švietimo ir mokslo ministras tardamas sveikinimo žodį  69 – osios laidos abiturientams linkėjo sėkmės stojant į pasirinktas aukštąsias mokyklas bei    siekiant  savo užsibrėžtų  tikslų. Gausų abiturientų būrį taip pat sveikino gimnazijos direktorė Audronė Raibužienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Jurkšaitė bei Prienų švietimo centro vadovas Rimvydas Zailskas. Abiturientams teko didelė garbė paspausti ranką ministrui, kuris kiekvienam įteikė brandos atestatus.
Šventę vedė dvyliktokų auklėtojos : Laimutė Mikušauskienė ir Kristina Brazaitytė. Puikiais gimnazijos baigimo rezultatais džiaugėsi gimnazistas  Donatas Miklušis ir buvo apdovanotas Prienų „Swedbanko“ valdytojo G. Bartulio įsteigta 2000,- litų premija už labai puikius mokymosi rezultatus. Kęstučiui Zabuliui už gerą mokymąsi ir visuomeninį  aktyvumą  100,- litų premiją įteikė Veiverių seniūnas V. Ramanauskas bei Alinai Grubliauskaitei už puikų mokymąsi 100,- litų premiją įteikė Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos fondo pirmininkė Vilija Krasauskienė.
Neliko užmiršti ir tie abiturientai, kurie per visus savo  mokymosi metus sportiniais laimėjimais garsino gimnazijos vardą: Irma Janušauskaitė, Gintarė Alaburdaitė, Jonas Jakučionis, Valdas Bubnys, Paulius Gavinavičius, Vytautas Mocevičius, Aurelija Kairaitytė, Donatas Mikušis, Modestas Jasūdas, Edvinas Liunga. Už tai padėkas jiems  įteikė gimnazijos kūno kultūros mokytojai Daivutė Macijauskienė, Romualdas Ermošenka ir Kęstutis Deltuva.
Gimnazistų tėvų vardu kalbėjo Silvanavičienė, kuri nuoširdžiai dėkojo gimnazijos administracijai, mokytojams, atskleidusiems daugybę mokslo tiesų jų vaikams ir linkėjo sėkmės tolimesniuose darbuose ugdant jaunąją kartą.
Buvo džiugu žiūrėti į pasipuošusį, klegantį, pilną planų ir svajonių abiturientų būrį. Ir labai norėtųsi, kad jiems visiems pasisektų įgyvendinti savo svajones, pasiekti užsibrėžtų tikslų bei atrasti tai, kas gyvenimą padarytų prasmingą.

Lietuvių kalbos mokytoja
Ramunė Aleknavičiūtė

Taip pat skaitykite