Įsibėgėja projekto „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“ veiklos

Birštono viešoji biblioteka gegužės mėn. pradėjo vykdyti Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Bibliotekos pažangai 2, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Birštono savivaldybės remiamą projektą „Interaktyvi biblioteka – erdvė kūrybai ir atradimams“, kuris tęsis iki 2016 metų lapkričio mėnesio. Projekto tikslas – prisidėti prie kryptingo Birštono savivaldybės jaunimo kūrybiškumo, mokymosi, verslumo, bendruomeniškumo ir socialinių įgūdžių ugdymo, kuriant inovatyvias paslaugas jaunimui. Projekto veiklos ir renginiai vyksta Birštono viešojoje bibliotekoje.

Vasarą, sėkmingai įvykdžius viešuosius pirkimus, įsigyta: interaktyvus ekranas, foto, kompiuterinė įranga, baldai; lietuvių ir užsienio kalbų savarankiškam mokymuisi skirtos: knygos ir kompiuterinės programos, stalo žaidimai. Filmų peržiūroms – plačiaekranis televizorius ir DVD grotuvas.

Per puse metų, vykdant projektą, bibliotekoje jau įkurta: Draugų (bendravimo) erdvė, kurioje jaunimas gali leisti laisvalaikį kartu, bendrauti, organizuoti diskusijas, viktorinas, žaisti stalo žaidimus, skaityti knygas, panaudojant el. knygų skaitykles; Mokymosi erdvė aprūpinta nauja kompiuterine technika su programine įranga, reikalinga kalbų ir įvairių mokslo sričių mokymosi įgūdžiams lavinti; Kūrybos erdvė, kur įrengtoje skaitmeninėje laboratorijoje, aprūpintoje nauja kompiuterine ir programine įranga, reikalinga foto, video ir audio medžiagos tvarkymui, multimedijos technika, vyksta įvairios interaktyvios veiklos, skatinančios kūrybinį bei novatorišką jaunimo mąstymą; Kino ir konferencijų erdvė, kurioje organizuojami mokymai, pristatantys interaktyvaus ekrano galimybes, integruotas dailės bei muzikos pamokas, jaunimas mokomas rengti ir pristatyti pateiktis.

Bibliotekoje, naujose erdvėse, jau vykdomos veiklos, kurios prasidėjo rugsėjo 16 d. projekto veiklų plano aptarimu, datų tikslinimu.

Rugsėjo 23 ir spalio 1 dienomis vyko pirmosios foto, video, animacinių filmų kūrybinės dirbtuvės. Jų vadovai Rokas Subačius, Irma Aleksienė, Jonas Dirginčius susirinkusius supažindino su naujomis veiklomis ir galimybėmis. Pademonstravo animacinių filmų kūrimo galimybes, panaudojant origami meną.

Rugsėjo 29 d. Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje įvyko pamoka „Kalbos technologijos – rašau ir kalbu sklandžiau“. Dalyvavo Birštono gimnazijos mokiniai ir lietuvių kalbos mokytoja Iveta Montvydienė.

Spalio 1 d. Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriuje įvyko savarankiško anglų kalbos mokymosi bei įgūdžių stiprinimo galimybių pristatymas – pamoka jaunimui. Dalyvavo Birštono gimnazijos mokiniai ir anglų kalbos mokytoja Ilona Rukaitė.

Šiais metais dar kviesime apsilankyti: pateikčių rengimo ir pristatymo, naudojimosi elektroninėmis skaityklėmis mokymuose, video filmų kūrybinėse dirbtuvėse, tradicinėje, 5-oje Prienų meno mokyklos moksleivių konferencijoje „Sveika, Ispanija“, integruotose Birštono meno mokyklos pamokose bei šventinėje animacinių ir video filmų peržiūroje.

Jaunimą kviečiame aktyviai dalyvauti filmukų kūrimo konkurse „Aš ir biblioteka“, kuris vyks spalio 10 – lapkričio 20 dienomis. Nugalėtojų laukia prizai. Daugiau informacijos ir konkurso nuostatai bus skelbiami bibliotekos svetainėje internete (www.birstonas.mvb.lt).

 

Bibliotekininkė Agnė Mikelionytė

Taip pat skaitykite