Gyvybės vertė

20150429_112041,,Ar dažnai pagalvojame apie tai, kad žmonija nusigyveno taip, kad nė nemirktelėdama sprendžia, kas turi teisę gyventi, o kas – ne? … Abortai Lietuvoje ne tik nedraudžiami, atvirkščiai, moterys net iš Seimo tribūnos agituojamos „susigrąžinti teises į savo kūną“. Ligoninėse, poliklinikose, vaistinėse, greta gyvybę stiprinančių procedūrų bei piliulių, yra ir mirtį nešančių, nuo gyvybės „apsaugančių“.

Apie ligonius, taip smarkiai įsikibusius į gyvenimą ir norinčius jį valdyti? Ar suprantame, kad jei ne nuo mūsų valios priklausė, kada ateisime į šį pasaulį, negali priklausyti ir tai, kada išeisime?  Ar pajuntame, kad gyvenimas – dovana? O savo gyvenimo patogumui sėdami mirtį, mes jau seniai nebeturime Gyvenimo… Ar nebaisu, kad taip nutolome nuo savo esmės ir sudarkėme savo pašaukimą – nėštumas mums atrodo katastrofa, o eutanazija – išeitis… Taip susvetimėjome, jog skubame marinti savo artimuosius, kol dar neatėjo laikas marinti mus… Gimtosios nuodėmės pasekmės mumyse siekia taip toli, kad savo gyvenimuose numarinome net ir patį Dievą… Ar ne metas pasirinkti Gyvenimą ir sudaryti asmeninę sandorą su gyvybe?“ (Dalia Zaleskienė: Gyvybė jau įtraukta į raudonąją knygą ).

Įsiklausyti į šiuos prasmingus žodžiusTop of ForBottom of Form paskutinį balandžio trečiadienį Jiezno gimnazijos salėn susirinko   2 -4 gimnazijos klasių mokiniai .

Pasaulis Gyvybės dieną šventė prieš trejetą dienų – ­ sekmadienį. Mes sumanėme mokinius įtraukti į platesnę veiklą šia aktualia tema, todėl pasiruošimas Gyvybės dienos minėjimui tapo integruotos veiklos mini projektu, kurį pavadinome „Gyvybės vertė“, o baigiamasis renginys vyko jau po balandžio 26­-osios, visai prieš Motinos dienos minėjimą.

Turbūt kiekvienam suprantama, kaip glaudžiai susiję šios dvi dienos: Gyvybės ir Motinos.
Per etikos ir tikybos pamokas mokiniai gilinosi į gyvybės nuvertėjimo problemą, ieškojo būdų, kaip sugrąžinti pagarbą žmogui: esančiam šalia, vienišam, ligotam ar dar negimusiam. Ieškojo ir užrašė žymių žmonių mintis apie gyvybę ir gyvenimo prasmę.

Savo mintis ir jausmus dailės pamokose gimnazistai išreiškė piešiniuose. Jų darbai tapo gražia Meilės gyvenimui iliustracija . Mokinių mintis atskleidžia piešinių pavadinimai: Kiekviena gyvybė svarbi pasauliui, Gyvenimas­ cirkas, Saugokim žemę ir gyvybę, Gyvybė trapi, Besilaukianti moteris primena angelą, Jis, kaip ir tu, nori gyventi. Pamokos metu mokiniai plačiau aiškino savo požiūrį į gyvybę.

Gyvenimas – cirkas. Komentuodama savo piešinį, Daina Mazuronytė gyvybę palygino su įtemptu cirko lynu, kuriuo eiti gana pavojinga. Gyvenimas Dainai panašus į cirko areną, kurioje kiekvienas atlieka savo vaidmenį: vieni lyg klounai neparodo tikrojo savo veido, slėpdami jausmus po kauke, kiti žongliruoja savo likimais, dar kiti vaikšto trapiu lynu siekdami šviesos…“ Jonas išreiškė savo džiaugsmą, kad iš mažo kūdikėlio tampama dideliu ir stipriu vyru.

Pamokoje dalyvavęs parapijos klebonas R. Bičkauskas akcentavo, kaip svarbu būti atsakingam
prieš gyvenimo dovanotoją – Dievą. Kai sunku, svarbu neužmiršti, kad esi ne vienas, ieškoti bendrystės.
Pažiūrėję video medžiagą apie gyvybės medžio žaizdas, mokiniai grupelėse ieškojo būdų, kaip galima būtų padėti bėdos ištiktam žmogui, renkantis gyvybę ar mirtį.

Skambant vokalinio merginų ansamblio atliekamai dainai, mokiniai puošė simbolinį gyvybės medį. Žieduose jie rašė savo mintis , kurias sukėlė pamokos veikla. Štai keletas jų: „Mylėk, saugok, užjausk!“, „ Gyvenime dažniau žiūrėk į kitus, o ne į save, galbūt kitam esi viskas, ką jis turi“, „Saugosiu savo ir kito gyvybę“, „ Gyvenimas dovana, mirtis­ ne išeitis!“, „ Mes visi pasmerkti išgyventi gyvenimą ir vienintelė galimybė tai padaryti­ – pamilti jį“.

Visų minčių neišvardinsi, bet galim pasidžiaugti, kad visi mokiniai rašė pritardami gyvenimui.
Dėkojame mokytojoms A. Jusienei, A. Stankevičienei, dalyvavusioms integruotoje veikloje, ir, žinoma, gimnazistams, suvokusiems, kad pasaulinė Gyvybės diena – tai Gyvybės kultūros skleidimo diena, kai padedame visiems silpnesniems, mažiems, ligoniams ir visiems, reikalingiems mūsų pagalbos.

 A. Lisauskienė, I. Skulščienė ,
Jiezno gimnazijos dorinio ugdymo mokytojos

Taip pat skaitykite