Gražiausia vasaros šventė Užuguostyje – Petrinės

PICT2098 PICT2103 PICT2109 PICT2111 PICT2115 PICT2127 PICT2130 PICT2133 PICT2137 PICT2142 PICT2148

Birželio pabaigą Užuguosčio parapijoje vainikuoja gražiausia vasaros tradicija, keliaujanti iš kartos į kartą. Tai Petrinių atlaidai. Birželio 29-oji – šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus (Povilo) minėjimo diena. Jie buvo Jėzaus sekėjai, tą pačią dieną pasmerkti mirti, todėl ir minimi kartu. Petras ir jo brolis Andriejus (irgi apaštalas) buvo žvejai. Jėzus pakvietė juos būti „žmonių žvejais“. Petrą paskyrė apaštalų vyresniuoju, vėliau, po Jėzaus mirties, jis tapo Romos vyskupu: „ […] tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje“. Šv. Povilas (prieš krikštą Saulius) nepažinojo Kristaus, bet įtikėjo po jo mirties. Rašė pamokslus ir dalį Naujojo testamento (laiškus bendruomenėms).

Petrinių atlaidai Užuguostyje – nuo seno svarbiausia parapijos šventė, į kurią sugužėdavo žmonės net ir iš tolimų apylinkių. Deja, laikai keičiasi ir ne Užuguosčio naudai. Smarkiai ištuštėjusi gyvenvietė tik per Petrines pasidžiaugia šurmuliu, svečių gausa. Šiemet, šiltą birželio 28-osios dieną bažnyčios varpai vėl visus kvietė į parapijos šventę.Saulei kylant jau atvyksta atlaidinių saldainių prekeiviai, vaikai skuba, kas pirmas nusipirks ilgą, spalvotais popierėliais ir į viliojančius blizgučius susuktą saldainį. Tai mažųjų džiaugsmai. Aikštė priešais bažnyčią ruošiama šventei, rikiuojasi automobilių eilės. Gausų būrį tikinčiųjų vos talpino didelė, šviesi ir vėsi bažnyčia.

Prieš šv. Mišias Užuguosčio kaimo seniūnaitė Danutė Adamonienė, Stakliškių seniūnas Gintautas Kaminskas ir jo pavaduotoja Nijolė Ivanovienė, Kaišiadorių rajono Nemaitonių seniūnijos seniūnė Genė Juodienė bei parapijos šeimininkas klebonas Gediminas Mieldažis pasveikino susirinkusius Petrus, Povilus, Petrutes ir Paulinas. Deja, jų atsirado tik keturi. Varduvininkai buvo apdovanoti gražiais, nuoširdžiais palinkėjimais, vasariškomis gėlių puokštėmis. Petras jau tampa retas vardas, bet smagu, kad parapijoje vis dar jų yra.

Aukštadvario parapijos klebonas aukojo šventines Mišias, nusidriekė ilga procesija. Po pamaldų aikštėje jau rikiavosi pulkai saviveiklininkų: Stakliškių KLC kapela, Pieštuvėnų bendruomenės moterų ansamblis, gausus dainorių ir muzikantų būrys iš Nemaitonių – etnografinis ansamblis ir kaimo kapela. Nemaitoniškiai pačią pirmąją polką skyrė Petrams ir aikštėje pradėjo suktis poros. Senovinėmis dainomis ir pasakojimais etnografiniai ansambliai nukėlė į prieškario laiką, laimingas ir svaigias jaunystės pievas, darbų sūkurius. Pieštuvėnų moterų ansamblis dovanojo jausmingas dainas, kurioms galėjo pritarti ir žiūrovai. Šio krašto žmonės liko dėkingi už gražų koncertą muzikantams, dainininkams ir pasakoriams, seniūnijos jaunimui, kuris buvo atsakingas už įgarsinimą. Nuoširdus ačiū ir šios didelės bei gražios šventės organizatoriams: Stakliškių seniūnijai, klebonui G. Mieldažiui, Užuguosčio kaimo seniūnaitei ir bendruomenės „Radasta“ pirmininkei D. Adamonienei, šios bendruomenės aktyviems nariams, moterims, kurios prisidėjo gražinant bažnyčią, vainikų pynėjai Adelei Bekešienei.

Dėkui visiems, susirinkusiems į mūsų parapijos gražiausią vasaros šventę – Petrines.

Užuguosčio kaimo bendruomenės „Radasta“ informacija

Taip pat skaitykite