Geriausia dovana Motinai – dori ir laimingi vaikai

Jau tapo tradicija Užuguosčio parapijos bažnyčioje organizuoti Motinos dienos minėjimą. Šiemet, kaip ir kasmet, sulaukėme daugybės Motinų, Mamų, Mamyčių. Sveikinimą pradėjo smuiko ir fleitos kūrinys, kurį atliko Emilija Krūvelytė su Ligita Čepulyte. Nuoširdžių žodžių Motinoms negailėjo Antanas Krūvelis, priminęs, kiek dainų sukurta apie motulę motinėlę, žemės derlingumo simbolį ir gyvybės nešėją. Kaimo bendruomenės „RADASTA“ pirmininkė Danutė Adamonienė, Stakliškių seniūnas Gintautas Kaminskas ir jo pavaduotoja Nijolė Ivanovienė pasveikino ilgaamžes Užuguosčio krašto gyventojas, linkėdami dar daug daug ir sveikų gyvenimo metų. Visoms į bažnyčią atėjusioms mamoms buvo teikiamos gėlės. Mažosios Austėja ir Silvija Degutytės skyrė eilėraščius joms, skambėjo gitarų muzika ir dainos, skirtos mamai.

Sveikinimus pratęsė Stakliškių KLC saviveiklininkų koncertas. Užsibuvom, pasidžiaugėm šios dienos gražumu, tikro pavasario švente. Po renginio parapijos klebonas Gediminas Mieldažis aukojo šventines šv. Mišias. Dėkojame renginio organizatoriams kaimo bendruomenei „RADASTA“, Danutei Adamonienei, bibliotekininkei Rasai Žvirblienei už šios dienos paminėjimą, kuris jau tapo tradicija šiam kraštui, kultūros židinį atradusiam bažnyčioje.

Užuguosčio kaimo bendruomenės „Radasta“ informacija

Taip pat skaitykite