Garantinio tiekimo kainos

Garantinis elektros energijos tiekimas taikomas vartotojams, kurie iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme (toliau – EEĮ) nustatytos datos nepasirinko nepriklausomo elektros energijos tiekėjo arba pasirinktas nepriklausomas tiekėjas nevykdo savo įsipareigojimo tiekti elektros energiją. Šiuo metu garantinis elektros energijos tiekimas taikomas visiems vartotojams, kurių objekto leistinoji naudoti galia yra lygi arba didesnė nei 30 kW.

Vartotojams, kuriems užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, taikoma garantinio elektros energijos tiekimo kaina, kuri apskaičiuojama pagal EEĮ, visuomeniniam tiekėjui nustatytų elektros energijos įsigijimo ir visuomeninio tiekimo paslaugos kainų sumai pritaikius koeficientą 1,25.

Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, nuo 2012 m. vasario mėnesio garantinio elektros energijos tiekimo kaina yra 20,48 ct/kWh be PVM.
Klientams, kuriems užtikrinamas garantinis elektros energijos tiekimas, nuo 2013 m. sausio 1 d. garantinio elektros energijos tiekimo kaina yra 21,154 ct/kWh be PVM.

Taip pat skaitykite