„Europos paveldo dienos‘13“. Giminės garbės vardas – Zadora

POL_COA_Zadora.svg

epd_logo

Šį penktadienį po iškilmingo Europos dienų atidarymo Birštono ir Prienų savivaldybėse 10.00 val. ekskursinis autobusas pajudės 1863 m. sukilimo atminties keliu. Keturių valandų ekskursijoje atkreipsime dėmesį į atsidavusias Tėvynei, iškilias, drąsias asmenybes.

Pačia garbingiausia Birštono krašto gimine laikytini bajorai Bartoševičiai. Jungtinės Abiejų Tautų Respublikos pareigūnai, 1831 m. ir 1863 m. sukilimo aktyvūs dalyviai, Europos kultūros veikėjai, Lietuvos partizanai, tremtiniai. Jie buvo visur, kur tik vyko kova už laisvę. Jų herbe „Zadora“ pamatysime mėlyname lauke sidabrinę liūto, alsuojančio raudona ugnimi, nutrauktą galvą. Virš skydo – grotelinis šalmas su riterio karūna. Šalmo  skraistė mėlyna, su baltu pamušalu. Šalmo papuošalas – tokia pat liūto galva, kaip skyde. Vyraujanti melsva spalva simbolizuoja giminės sąžiningumą, šlovę ir išmintį.

Bartoševičių šeima

Bartoševičių palikuonės Zitos Bartusevičiūtės nuotraukoje pirmoje eilėje matome jos ir sesutės Onos tetą Jadvygą Bartusevičiūtę, toliau – senelė, vokietė, reformatė Ona Albantis, toliau – kita teta, Eleonora. Kitoje eilėje stovi seserų Zitos ir Onos tėtis Adomas Bartusevičius. Šalia matome Jadvygą vedusį ūkininką Juozą Beinoravičių bei 1938 – 1940 m. Birštono valsčiaus viršaitį Joną Marčiukaitį. Jis buvo vedęs Eleonorą. J. Marčiukaičio brolį Vytautą, slapyvardžiu Gediminas, enkavedistai ir stribai sudegino Punioje.

Adomas Bartusevičius

Narsiai prieš sovietus kovojo ir žuvo Juozo Beinoravičiaus brolis, partizanas Jonas – Vėjas. Kas gali nežinoti žuvusio garbios giminės narsaus partizano Adomo Bartusevičiaus – Narsuolio? Didi giminė, iškilūs žmonės, patriotai …

Vytautas Kuzmickas,

istorikas, Birštono muziejaus vyr. fondų saugotojas

Taip pat skaitykite