ES raginama aktyviau veikti mažinant Baltijos šalių energetinę priklausomybę

Pranešimas spaudai

Antradienį priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas ragina užbaigti Baltijos šalių energetikos jungtis bei aktyviau mažinti šio regiono energetinę priklausomybę nuo Rusijos. Savo ruožtu siūloma įtraukti Europos Komisiją į energetikos derybas su užsienio šalimis, nesudaryti energetikos sutarčių, kurios pažeistų kitos ES valstybės interesus, taip pat imtis ES veiksmų siekiant atnaujinti tiekimą „Družbos“ naftotiekiu.

Europarlamentarai ragina užbaigti kurti bendrą ES energijos vidaus rinką, „kuri galėtų atsispirti išorės spaudimui ir bandymams naudoti energijos tiekimą ir kainas kaip užsienio politikos spaudimo priemonę“. Europarlamentarai pabrėžia poreikį skirti daugiau lėšų energetikos jungčių projektams ir ragina iki 2015 m. užbaigti kurti Europos dujų ir elektros infrastruktūros tinklus. Jie ypač ragina įgyvendinti Baltijos jungčių planą, kuris numatytas trečiajame ES energetikos pakete.

Parlamentas mano, kad kiekviena ES valstybė skaidrumo vardan turėtų bent jau kas ketvirtį skelbti ir pateikti Eurostatui vidutines gamtinių dujų importo kainas, numatytas jos dvišalėse sutartyse. EP taip pat siūlo sukurti mechanizmą, kuris leistų ES šalims keistis informacija apie energetikos susitarimus su Sąjungai nepriklausančiomis šalimis, taip pat sukurti rinkos kainomis grindžiamą dujų indeksavimo sistemą, kuria naudotųsi visos dujomis prekiaujančios bendrovės ES.

Parlamentas ragina ES valstybes „nesudaryti sutarčių dėl energijos ar su energija susijusių technologijų tiekimo su trečiosiomis šalimis, kurios pažeistų kitos Sąjungos valstybės narės interesus“. Kai strateginės svarbos infrastruktūros projektas daro poveikį visos ES energijos tiekimo saugumui, ES Taryba turėtų suteikti Komisijai įgaliojimus vesti derybas, mano europarlamentarai. Jie taip pat ragina įsteigti Europos išorės veiksmų tarnybos energetikos politikos skyrių ir pavesti ES delegacijoms užsienio šalyse vykdyti energetikos diplomatiją.

„Įvairinimas turėtų reikšti naujus, ne iš Rusijos tiekiamus naftos, dujų ir elektros išteklius toms valstybėms narėms, kurios pernelyg priklauso nuo šios vienos tiekėjos“, – pažymi EP. Europarlamentarai ragina „plėtojant ES ir Rusijos dialogą energetikos klausimais, per kurį ES turėtų būti vieninga, atsižvelgti į ypatingą Vidurio ir Rytų Europos valstybių narių padėtį ir priklausomybę“. Rezoliucijoje taip pat siūloma ES imtis konkrečių veiksmų siekiant atnaujinti naftos tiekimą uždaryta naftotiekio „Družba“ atšaka į Mažeikius.

Rezoliucijai pritarė 470 EP narių, nepritarė 86, o 53 susilaikė.

Taip pat skaitykite