ES parama – Birštono teritorijų planavimui

Pranešimas spaudai

Birštono savivaldybės administracija jau gali rengti gyvenviečių ir kurorto plėtros specialiuosius planus – vidaus reikalų ministras Raimundas Palaitis pasirašė įsakymą, kuriuo skiriama Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama tokių dokumentų rengimui.

„Gyvenamųjų vietovių planavimo dokumentai – labai svarbi kiekvienos rajono savivaldybės darbo dalis. Džiugu, kad nemaža dalis savivaldybių sugeba panaudoti ES struktūrinių fondų resursus būtent šių dokumentų rengimui“, – teigia vidaus reikalų ministras R. Palaitis.

Birštono savivaldybės administracijos atstovų teigimu, rengti savivaldybės gyvenviečių ir kurorto specialųjį planą juos įpareigoja bendrasis planas. Įgyvendinant projektą, būtų nustatyta Birštono savivaldybės kaimiškųjų teritorijų gyvenviečių plėtra, galimybės, plėtros intensyvumas ir tikslingumas, reglamentuoti teritorijų tvarkymo bei naudojimo režimai, investicijų pritraukimo galimybės. Be to, specialaus plano sprendiniais būtų nustatytos kaimiškųjų teritorijų gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo perspektyvos. Viena svarbiausių planavimo dokumentų krypčių susijusi su Vienkiemio kaimu, kuris su Birštono miestu siejasi ne tik teritoriniu požiūriu, bet ir inžineriniais tinklais bei socialiniais ryšiais.

Bendra šio projekto vertė – per 100 tūkst. litų, iš kurių didžiąją dalį sudaro ES struktūrinių fondų lėšos.

Tai – ne vienintelis ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamas projektas Birštone. Be šio, Birštono savivaldybės administracija įgyvendina dar keturis panašaus pobūdžio projektus: rengia miesto centrinės dalies architektūrinės-erdvinės kompozicijos specialųjį planą, savivaldybės plėtros ir veiklos iki 2020 m. planus bei ruošia savivaldybės teritorijos bendrąjį planą.

 

Taip pat skaitykite