Dambravos koplytėlė: nuo pažado, sapno ir naujo atgimimo iki šimtmečio jubiliejaus

Still057 (2)

kvitrina.com

Taip jau gyvenime būna, kad paprasti žmonių poelgiai laikui bėgant tampa legendomis, o kartu relikvijomis. Taip atsitiko ir su 1919 metais Prienų gyventojo Mickos pastatyta koplytėle, kuri buvo suręsta už pasveikimą po sužeidimo Pirmajame pasauliniame kare. Tiesa, 1981 metais senasis paminklas buvo pakeistas į naują, kurį surentė kaimo meistras Albinas Dienynas.

DAMBRAVOS KAIMO BENDRUOMENE  2019 06 01

Deja, tuometinei valdžiai atsinaujinusios koplytėles atsiradimas nepatiko ir jinai buvo nuversta. Bet jos pamatai buvo išsaugoti. 1982.05.20 d. Laisvojo pasaulio lietuvių dienraštis „Draugas“ pranešė, jog tikintieji rašė laišką tuometiniam LPK CK sekretoriui P. Griškevičiui su reikalavimu grąžinti koplytėlę į savo vietą, o pirmajame laikraščio puslapyje buvo aprašyta, kas ir kada bandė koplytėlę sunaikinti, o kas saugojo ir  tvarkė šią dvasinę vietą. Laišką pasirašė 46 žmonės. Ar koplytėlė po laiško parašymo buvo atstatyta, informacijos surasti nepavyko.

Po nepriklausomybės atkūrimo A. Dienyno pakartota Mickos koplytėlė užėmė savo vietą. Pasak Išlaužo seniūno Tomo Skrupsko, šiame dešimtmetyje ji buvo du kartus atnaujinta. Antrą kartą – prieš šimtmečio jubiliejų.

Prie istorinės vietos ir susirinko Išlaužo bažnyčios parapijiečiai ir svečiai švęsti šio dvasinio statinio šimtmetį.

koplytele

Šimtmečio jubiliejaus proga koplytėlė buvo pašventinta, o bendra malda parodė, kad būtina puoselėti mūsų krašto istoriją. Koplytėlės istorija rodo žmonių gerumą. Štai ir švenčiant šią amžiaus šventę geri darbai tęsiasi – nuo šiol joje bus laikomas kraštotyrininko Leono Juozonio sukurtas bronzinis Marijos atvaizdas.

1982-05-20-DRAUGAS-i7-8 (1)

Klebonas kun. dr. Vilius Sikorskas linkėjo parapijiečiams didesnio vieningumo ir dvasinės prasmės atsiradimo kiekvieno žmogaus gyvenime.

Prano Davalgos nuotraukos 

 

Pagal organizatorių ir kvitrina.com informaciją

Taip pat skaitykite