„Baltoji vila” jau priėmė pirmuosius poilsiautojus

Vidmantas Venclovas

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Birštone buvo pastatyta „Baltoji vila”. Joje 1945-1946 metų vasaromis savo sveikatą taisė iš Štuthofo koncentracijos stovyklos grįžęs rašytojas  Balys Sruoga, būtent viloje parašęs „Dievų mišką”.

1982 m. „Baltoji vila” buvo nugriauta ir jos vietoje pastatytas VII sanatorijos „Spalis” korpusas. Dabar šis korpusas yra „Tulpės” sanatorijos nuosavybė, o po nepriklausomybės atkūrimo jam grąžintas „Baltosios vilos” vardas.

2014 metais korpusas buvo pradėtas renovuoti. Šių metų spalio 13 d. valstybinė komisija priėmė „Baltosios vilos” korpuso I etapo rekonstrukcijos darbus ir jame jau apsigyveno pirmieji poilsiautojai.

Taip pat skaitykite