,,Ąžuolo“ progimnazijoje steigiami Robotikos būreliai

IMGP0310

Šiandien mūsų mokyklos mokinys – Z kartos atstovas, mokantis valdyti išmaniąsias technologijas, lengvai ir greitai susirandantis įvairią informaciją, imlus naujovėms. „Ąžuolo“ progimnazija – tobulėjanti, besikeičianti, siekianti labiau sudominti mokinius mokymusi ir įvairiomis veiklomis. Mokykloje siūlomos įvairios neformaliojo švietimo veiklos, veikia daug įvairių būrelių, kuriuose gausus mokinių būrys atranda pomėgius, geriau pažįsta save ir kitus, mokosi tai, ko jiems gali prireikti ateityje.

IMGP0315

Rugsėjo mėnesį buvo atidaryta „Aktyvioji klasė“. Joje penktokai matematikos, Gamtos ir žmogaus dalykų mokosi naudodamiesi modernia šios klasės įranga – skaitmenine mokymo lenta ir aktyvaus mokinių dalyvavimo ir apklausos sistema (apklausos pulteliais). Šiuolaikinės technologijos mokymą paverčia įdomia veikla, o pamokos tampa įdomesnės, žaismingesnės, leidžia mokiniams geriau įsisavinti dėstomą medžiagą.
Beveik visuose mokomuosiuose kabinetuose įrengtos multimedijos. Kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos užtikrina galimybę mokytojams pamokose kūrybingai pasinaudoti skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, kurių gausus rinkinys iš įvairių dalykų nupirktas mokyklai bendradarbiaujant su ,,Šviesos“ leidykla.

IMGP0331

Dar viena šiuolaikinė technologija – ROBOTIKA. Kas tai? ROBOTIKA – tai mokslas apie robotus ir išmaniąją techniką. Progimnazijos administracija, siekdama įvairinti ugdymo organizavimą, daryti mokymą dar patrauklesniu, ieško galimybių organizuoti Robotikos užsiėmimus to pageidaujantiems mokiniams. Jau išsiaiškintas tokių veiklų poreikis. Po tėvelių susirinkimo paaiškėjo, kad Robotikos veiklomis jau susidomėta. Smalsumui patenkinti ir išsiaiškinti visus rūpimus klausimus, realiai pamatyti, kaip yra organizuojamos tokios veiklos vaikams, suplanavome pažintinę išvyką į Alytaus Robotikos akademiją. Trylika progimnazijos 1-5 klasių mokinių, penki tėveliai, direktorė ir mokytoja Jūratė Skinzerienė kovo 12 dieną buvome šiltai priimti Alytuje veikiančios Robotikos akademijos įkūrėjų Linos ir Eduardo Sosunovičių. Akademijos mokytojas Eduardas suorganizavo vaikams praktinius užsiėmimus su konstravimo ir programavimo klasės įranga. Vaikai, pasidalinę į keturias komandas, turėjo iš pateiktos įrangos komplektų sukonstruoti robotus ir su jais atlikti paskirtas užduotis, dalyvauti komandinėse robotų turnyro rungtyse. Į konstravimo veiklas įsitraukė ir tėveliai.

IMGP0336

Lina Sosunovičienė pavaišino tėvelius arbata ir papasakojo, kokias veiklas vysto akademija, akcentavo privalumus ir naudą vaikams, aiškino, kaip šios veiklos daro mokymąsi patrauklesniu ir įdomesniu.
Dviejų valandų užsiėmimai vaikams nė kiek neprailgo, nes visiems buvo labai įdomu. Vaikai dirbo labai susidomėję, o tėveliai turėjo puikią galimybę susipažinti su Robotikos veiklomis, įsitikinti, kad vaikai tokiose veiklose tikrai naudingai leidžia laiką ir kartu mokosi dirbti komandoje, ugdosi atidumą, atkaklumą, valią ir kitas svarbias kompetencijas, reikalingas asmenybės vystymuisi ir brandai.

IMGP0354

Tikimės, kad ši pažintinė išvyka padės tėveliams apsispręsti leisti savo vaikus į planuojamus progimnazijoje steigti Robotikos būrelius. Apsisprendusius tėvelius kviesime pateikti mokyklai prašymus. Robotikos būrelių veiklas planuojame pradėti dar šiais mokslo metais.
Džiaugiamės, kad mokyklos steigėjas Savivaldybės taryba pritarė progimnazijos planams ir mokyklos biudžete paskyrė papildomų lėšų LEGO Education konstruktorių rinkinių įsigijimui.
Robotikos veiklos būtų siūlomos ne tik progimnazijos mokiniams, bet visiems Prienų rajono pageidaujantiems pradinių klasių ir 5-8 klasių mokiniams. Nuspręsta šių veiklų organizavimui įvesti dalinį apmokėjimą. Mokyklos administracija šiuo metu yra pateikusi Savivaldybės tarybai prašymą patvirtinti Robotikos veiklų įkainį.
Kurkime vaikams tokią aplinką, kurioje būtų gera ir smagu.

„Ąžuolo“ progimnazijos direktorė Irena Tarasevičienė

Taip pat skaitykite