Ašmintoje – džiugios permainos

Jonas Kavaliauskas

Kiek pamenu, Ašmintos pradinukai visada buvo rimtai ginami. Ir seniūnė, ir kaimo bendruomenė darė viską, kad mažoms seniūnijos gyventojų atžaloms nereikėtų ankstyvą rytą stovėti ir laukti mokyklinio autobuso, kuris nuvežtų į rajono centro mokyklą. Nors savarankiškumo statusas buvo prarastas, pradinės klasės čia buvo išsaugotos. Tiesa, ginčytis teko nemažai, bet bendruomenės pastangos buvo pastebėtos. Kai atsirado galimybė kaimuose už europinius pinigus steigti daugiafunkcinius centrus, o juose gali vykti ir pradinis ugdymas, rajone buvo pastebėtas sujudimas. Prasidėjo paieškos objekto, kuris atitiktų Sanglaudos veiksmų programos prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ bei priemonės „Universalių daugiafunkcinių centrų kaimo vietovėse steigimas“ tikslus ir uždavinius.

Ir tada savivaldybės administracijoje buvo priimtas sprendimas teikti šios priemonės įgyvendinimui būtent Ašmintos pradinio ugdymo skyriaus pastatą, kuriame po vienu stogu draugiškai gyveno švietimas, kultūra, bet sąlygos, kaip teigė atvykę miestelėnai, buvo kaimiškos.

Būtent dalyvavimas Europos regioninės plėtros fondo projekte ir padės panaikinti sąlygų skirtumą tarp kaimo ir miesto.

Savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vedėjas Vytautas Griauslys teigė, jog objekto paieška pagal minėtą priemonę nebuvo itin sudėtinga, nes Ašmintos pradinio skyriaus pastatas geriausiai atitiko universalaus daugiafunkcinio centro steigimo reikalavimus.

Ašmintos seniūnė Vida Vitkauskienė, be jokių dvejonių, projekto įgyvendinimą įvardino reikšmingiausiu įvykiu seniūnijoje. Esą po pastato rekonstrukcijos po vienu stogu įsikurs pradinė mokykla, biblioteka, aktų ir sporto salės. Centre bus teikiamos paslaugos neįgaliesiems, o tai, anot V. Vitkauskienės, labai svarbu. Taip pat bus įrengta kompiuterių klasė, kabinetai įvairiems užsiėmimams. Seniūnės teigimu, pastato rekonstrukcijos projektas – puikus, ir po jo įgyvendinimo gyventojai galės džiaugtis net geresnėmis paslaugų sąlygomis nei mieste. Tiesa, be Europos regioninės plėtros fondo lėšų šis projektas tikrai nebūtų įgyvendintas.

Projekto rangovės UAB „Mačiūnai“ komercijos direktorius Algirdas Zdanys teigė, kad šiuo metu vyksta paruošiamieji darbai ir reikia tikėtis, jog pastatas bus rekonstruotas laiku ir kokybiškai.

A.Zdanys kukliai nutylėjo, jog užsakovai dažniausiai lieka patenkinti bendrovės kokybišku darbų atlikimu.

Universalūs daugiafunkciniai centrai kaimo vietovėse tikrai reikalingi, nes gali ne tik pagerinti kokybiškų paslaugų prieinamumą, bet ir iš dalies išspręsti demografinę padėtį. Mokyklos, kultūros ir kitų įstaigų egzistavimas sudaro prielaidas kaimo vietovėse likti jaunimui, o tai visada džiugi žinia.

Šiuo metu Ašmintos pradinio ugdymo pastate darbai vyksta pilnu tempu.

Taip pat skaitykite