Aplinkosaugininkų laimikiai – draudžiami žvejybos įrankiai, aplinkos teršėjai

konfiskuota-brakonieriaus-lydeka-ir-zvejybos-irankiai-67164840

Lapkričio 4 d. aplinkosaugininkai baigė vykdyti akciją „Garažiukas“. Pareigūnai tikrino asmenis, automobilius remontuojančius garažuose ar kitose pagalbinėse patalpose. Buvo siekiama asmenis supažindinti su autoremonto veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, užkirsti kelią galimam aplinkos teršimui transporto priemonių atliekomis/teršalais. Akcijos metu patikrintos penkiose garažų bendrijose veikusios dirbtuvės.

Spalio 15 d. prasidėjus medžioklėms „varant“, startavo ir rudeninė akcija „Medžiok saugiai“, kurios metu aplinkosaugininkai vykdys reidus ne darbo valandomis, tikrins medžioklės klubų ir būrelių vykdomas medžiokles. Šios akcijos tikslas – užtikrinti saugaus elgesio medžioklėje reikalavimų laikymąsi, sumažinti neteisėtą medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą. Akcijos metu tikrinama, ar laikomasi medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių nuostatų, ar teisingai pildomi ir išduodami medžioklės lapai, ar medžioklės vadovai tinkamai vykdo pavestas pareigas, ar tinkamas medžiojamųjų gyvūnų licencijų naudojimas. Taip pat bus tikrinama specialios žymos medžiotojų bilietuose apie saugaus elgesio medžioklėje žinių ir praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimus, duomenų sąvadui pateikimas, leidimai ginklams.

Vykdydami valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, Alytaus RAAD Prienų agentūros pareigūnai spalio mėnesį surašė 8 administracinių nusižengimų protokolus:

  • du už žvejybą panaudojant draudžiamus įrankius. Vykdant gyvosios gamtos reidus buvo nustatyta, kad du piliečiai spalio 21 d. Pazelvės ežere žvejojo draudžiamais žvejybos įrankiais – 2 statomais tinklais. Iš žvejų konfiskuoti 2 tinklai, guminė valtis su irklais. Už tinklais pagautas 2 lydekas, 3 ešerius ir 4 kuojas, paskaičiuota 337,96 eurų žala gamtai. Už tokį pažeidimą administracinių nusižengimų kodekse numatyta bauda nuo 120 iki 300 eurų su įrankių ir priemonių konfiskavimu. Taip pat tenka atlyginti gamtai padarytą žalą;
  • vienas už atliekų (padangų) deginimą išmetant teršalus į aplinkos orą. Pažeidimas piliečiams užtraukia baudą nuo 60 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 170 iki 1170 eurų;
  • vienas už mėšlo ir srutų tvarkymą nesilaikant aplinkosauginių reikalavimų. Šis pažeidimas piliečiams užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 60 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 60 iki 140 eurų;
  • vienas už nuotekų išleidimą į aplinką viršijant nustatytus normatyvus. Toks pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 60 iki 300 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 170 iki 1170 eurų;
  • vienas už aplinkos teršimą pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Pagal gautą pranešimą, buvo nustatyta, kad pilietis eksploatuoja techniškai netvarkingą automobilį, iš kurio į aplinką teka tepalai. Toks pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo 60 iki 120 eurų, o juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo 50 iki 300 eurų;
  • viena administracinė bauda skirta įmonės atsakingam asmeniui už netinkamą atliekų susidarymo apskaitos vedimą.

Dėl itin gausaus kritulių kiekio Lietuvoje paskelbta ekstremali situacija. Nerimstantys lietūs smarkiai apribojo ne tik laukų dirbimą, derliaus nuėmimą, bet ir tręšimą mėšlu ar srutomis vasaros – rudens laikotarpiu. Dėl to Žemės ūkio ministerijoje buvo organizuotas pasitarimas su Aplinkos ministerijos atstovais susidariusiai situacijai spręsti. Pasitarimo metu buvo svarstomas tręšimo srutomis ir mėšlu laikotarpio pratęsimo klausimas. Planuojama tręšimo laikotarpį 2017 metais pratęsti iki gruodžio 1 dienos, jei tai leis hidrometeorologinės sąlygos.

Raginame gyventojus nebūti abejingais ir esant įtarimams, kad pažeidžiami aplinkos apsaugos reikalavimai, informuoti Alytaus RAAD Prienų aplinkos apsaugos agentūrą tel. (8-319) 61732 (darbo valandomis) arba tel. 112 (ne darbo metu).

 

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento

Prienų agentūros informacija

Taip pat skaitykite