Apie įsipareigojimų laikymąsi ūkininkaujant mažiau palankiose vietovėse

Pranešimas spaudai
Pareiškėjai, dalyvaujantys Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) su plotu susijusiose priemonėse, turėtų neužmiršti prisiimtų ilgalaikių įsipareigojimų, kurių jie privalo laikytis mažiausiai penkerius metus.
Įgyvendinant KPP su plotu susijusias priemones įsipareigojimų vykdymo pradžia dažniausiai skaičiuojama nuo paraiškos paramai gauti pateikimo dienos.
Kitaip ji nustatoma pateikus paraišką pagal KPP priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“. Įsipareigojimų ūkininkauti ar užsiimti žemės ūkio veikla laikotarpis tokiu atveju pradedamas skaičiuoti tik gavus pirmąją išmoką pagal priemonę.
Primename, kad gaunantys išmokas pagal KPP priemonę „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ turi laikytis prisiimtų įsipareigojimų penkerius metus, o nutraukti žemės ūkio veiklą gali ne anksčiau kaip po trejų metų dalyvavimo šioje priemonėje.
Jei ūkininkas įsipareigojimų laikotarpiu nepateikia paraiškos, iki deklaravimo metų pabaigos jis turi Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pateikti ūkininkavimo faktą įrodančius dokumentus bei nurodyti paraiškos nepateikimo priežastį.
Su KPP priemonės „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“ įgyvendinimo taisyklėmis galite susipažinti čia.

Taip pat skaitykite