AM: Bus galima įsigyti nepanaudotų nuosavybei atkurti miškų ūkio paskirties žemės sklypų

Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtas  valstybinės reikšmės miškams nepriskirtų valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisykles ir jų pardavimo aukcionų organizavimo taisykles, – informuoja www.am.lt
Šie dokumentai – Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės ir Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo aukcionų organizavimo taisyklės – sudarys teisines prielaidas aukcionuose parduoti žemės reformos metu nepanaudotus, tačiau nuosavybės teisėms atkurti rezervuotus valstybinius miškus, kurie nėra priskirti valstybinės reikšmės miškams.

Tai suteiks galimybę atnaujinti ūkinę-komercinę veiklą tuose miškuose. Nuosavybės teisėms atkurti rezervuotų miškų plotas, 2011 m. sausio 1 d. duomenimis, siekė apie 260 tūkst. ha. Dalis šio ploto miškų dar bus panaudota vykdant žemės reformą, dalį tikslinga priskirti valstybinės reikšmės miškams, o likusioji dalis galės būti parduota aukcionuose. Gautos lėšos leis padidinti valstybės biudžeto pajamas.

Valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimo taisyklės nustato, kad vykdant žemės reformą šie sklypai parduodami tik atviro aukciono būdu. Pirmumo teisę įsigyti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypus, jeigu jie įsiterpę tarp privačių sklypų ir neviršija 1 ha, turi šių sklypų savininkai.

Remiantis Saugomų teritorijų įstatymu nustatyta, kad neparduodami valstybinių draustinių, valstybinių parkų ir biosferos stebėsenos teritorijų draustinių, rekreacinių zonų valstybiniai miškai, išskyrus iki 5 ha ploto sklypus, įsiterpusius į žemės ūkio naudmenas ir esančius tarp privačios žemės valdų.

Organizuoti valstybinės miškų ūkio paskirties žemės sklypų pardavimą pavesta Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos.

Aplinkos ministerijos informacija

Taip pat skaitykite