Alvydas Vaicekauskas: „Būti skyriaus pirmininku – didžiulė atsakomybė“

Buvęs seniūnas, savivaldybės administracijos direktorius, meras, keletą kadencijų Tarybos narys socialdemokratas Alvydas Vaicekauskas po nesėkmingų derybų suburti valdančiąją koaliciją ir prarasto mero posto vėl įgavo partiečių pasitikėjimą. Neseniai įvykusiame skyriaus susirinkime jis buvo išrinktas LSDP Prienų skyriaus pirmininku ir patvirtintas socialdemokratų kandidatu į Seimą vienmandatėje apygardoje.
A. Vaicekauskas ir partijoje, ir visuomenėje traktuojamas įvairiai. Vieni jį mato protingą ir nebijantį priimti nepopuliarius sprendimus, kiti – karjeristą ir prastą administratorių. Socialdemokratai nepatikėjo jam būti jų lyderiu savivaldybės rinkimų maratone, bet rinkėjai būtent jam atidavė daugiausiai balsų.
Naujienų portalo kvitrina.com korespondentas susitiko su nauju socialdemokratų lyderiu rajone ir paprašė atsakyti į klausimus.
Paklaustas apie priežastis, kurios lėmė jo kandidatavimą į skyriaus pirmininko vietą, A. Vaicekauskas atsakė, kad sprendimas buvo gerai apgalvotas. Esą jis politikoje ne naujokas, ilgą laiką dirbo skyriaus pirmininko pavaduotoju, buvo seniūnu, administracijos direktoriumi, meru, todėl nenorėjo likti politinio gyvenimo užkulisiuose ir neturėti įtakos vykstančiuose pokyčiuose.
A. Vaicekauskas vienareikšmiai pabrėžė, kad nesiruošia su dabartiniu meru socialdemokratu Vytu Bujanausku kovoti dėl mero posto, nors pikti liežuviai tokiomis kalbomis bando socialdemokratus susilpninti. Tokias kalbas skleidžia tie, kurie dėl darbo vietos atsisako Tarybos narių mandatų. „Netapęs meru, aš likau dirbti Taryboje ir dirbsiu toliau. Dalyvauju politikoje ne dėl posto, nes turiu pakankamą pragyvenimo šaltinį. Turiu švarią sąžinę, todėl man ne tas pats, kaip gyvena rajono žmonės“.
Esą kandidatuodamas į skyriaus pirmininko vietą, tikėjo, kad gaus partiečių palaikymą, nes tai liudijo išankstiniai pokalbiai. Iš kitos pusės, politikoje atsitinka daug neįtikėtinų dalykų. Paklaustas, kokios priežastys lėmė atsinaujinusį bendravimą su buvusiu aršiu politiniu konkurentu A. Vaidogu, atsakė supratęs, jog politikoje nevalia užtrenkti durų kitiems, nes aukštai iškelta kartelė – su tais neisime kartu, šie netinka – jau turėjo neigiamų padarinių. Su A. Vaidogu buvome politiniai oponentai, ir aš, ir jis buvome pašalinti iš administracijos direktoriaus postų, bet dėl to gyvenimas nesustojo. Reikia kalbėtis, derėtis, bandyti suprasti vieni kitus. Su A. Vaidogu situacija pasikeitė, jis su savo bendraminčiais tapo mūsų partijos nariais, todėl bendravimas vyksta teigiama linkme. A. Vaicekauskas teigė, kad jam sunku spręsti, kieno balsai lėmė jo išrinkimą skyriaus pirmininku, nes balsavimas buvo slaptas.
Pasak socialdemokrato, frakcijoje ir skyriuje trūksta vieningumo, todėl, gavęs partiečių pasitikėjimą, stengsis juos suburti bendram darbui, nes nesinori, kad kartotųsi Kauno scenarijus. Paklaustas, ar būtent išsakytas tikslas ir lėmė pavaduotojų pasirinkimą, atsakė, kad ir šis kriterijus buvo labai svarbus. Meras V. Bujanauskas turi turėti politinį partijos palaikymą darbe su administracija ir derybose su partneriais.
Algis Aliukevičius turi didelę partinio darbo patirtį, todėl ji bus naudinga skyriaus veikloje. A. Vaidogo ir buvusių socialliberalų įsiliejimas į LSDP sustiprino skyrių, todėl jis buvo pasiūlytas skyriaus pirmininko pavaduotoju. A. Vaidogo paskyrimas neprieštaravo ir tragiškai žuvusio buvusio ilgamečio skyriaus pirmininko Juozo Palionio nuomonei.
A.Vaicekauskas pripažįsta, kad jo ir mero V. Bujanausko požiūriai ne visada sutampa, bet tai netrukdo pozityviai bendrauti. Merui yra sudėtinga, nes jam reikia derinti poziciją ne tik su frakcija, bet ir su koalicijos partneriais. Bet visi turime suprasti, kad socialdemokratų frakcijai tenka didelė atsakomybė už savivaldybės veiklą, nes meras yra socialdemokratas. Žmonėms nesvarbu, kad sprendimus meras dažniausiai priima ne vienvaldžiai, o įgyvendina tai, ką nusprendė valdančioji koalicija. Esu tiesioginių merų rinkimų šalininkas, nes šiuo metu meras negali pasirinkti sau profesionalią komandą ir turi dirbti su įvairių partijų atstovais. Pasak A. Vaicekausko, problemas nebeįmanoma išspręsti sudarant tik komisijas, galutinis sprendimas neretai priklauso būtent nuo mero, todėl jam būtinas ryžtingumas.
Socialdemokratų frakcijos pirmininkas, kalbėdamas apie koalicijos partnerių Taryboje susijungimą ir 11 asmenų frakcijos įregistravimą, teigė, kad partijos, kurios Taryboje turi po 2 mandatus, planavo įkurti atskirą frakciją, bet pasirinko kitą kelią – prisijungė prie „teistvarkių“. Jis gi bendravo su konservatorių ir Socialdemokratų sąjungos lyderiais, bet šie nuėjo ten, kur, jų manymu, didesnė įtaka ir perspektyva. A. Vaicekauskui nepriimtina, kad bandoma į politinį užribį nustumti didžiausią rinkėjų pasitikėjimą gavusią frakciją, juolab, šiuo metu būtina žiūrėti į valdančiosios koalicijos darbus ir sprendimus, o ne politikuoti. Būtina priimti sprendimus tvarkant šilumos ūkį, realizuojant vandentvarkos projektus ir t.t.
A. Vaicekauskas teigė, jog, be jokios abejonės, visos politinės jėgos jau pradeda ruoštis rinkimams į Seimą ir jam, kaip vienam iš kandidatų, taip pat prasideda intensyvus metas, todėl labai svarbu, kad socialdemokratai būtų vieningi ir tvirtai vykdytų savo pažadus rinkėjams.
„Pasitikėjimas partijomis ir politikais krenta, todėl mano pagrindinis tikslas grąžinti pasitikėjimą socialdemokratais“, – teigė A. Vaicekauskas.

Taip pat skaitykite