ADVENTO REKOLEKCIJOS

PRIENŲ KRISTAUS APSIREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIA

ADVENTO REKOLEKCIJOS

2014 m. GRUODŽIO 20 – 21 DIENOMIS

REKOLEKCIJŲ DIENOTVARKĖ:

 

Gruodžio 20 diena   

(šeštadienis)

8.00 val. – Rekolekcijų pradžia. Šv. Mišios su  homilija ( pamokslu).

 

10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

Po Šv. Mišių maloniai kviečiame visus į Advento popietę ,, Advento tyloje sustojo laikas“ , kuri  vyks parapijos namuose. Popietėje dalyvaus Ašmintos pradinės mokyklos mokiniai ir jų vadovės: etnokultūros būrelio vadovė mokytoja  Rasa Vaitauskaitė ir laisvalaikio salės renginių organizatorė Rima Vilkienė .

                  

Gruodžio 21 diena  

(sekmadienis)

8.00 val. – Šv. Mišios su

homilija (pamokslu).

 

10.00 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu).

12.30 val. – Šv. Mišios su homilija (pamokslu).                                Rekolekcijų pabaiga.

 

17. 00 val.  – Šv. Mišios.

 

 

17 val. – SUSITAIKINIMO PAMALDOS,

po jų Šv. Mišios su homilija ( pamokslu).

 

 

 

Rekolekcijas ves Karinių oro pajėgų ir Šiaulių įgulos kapelionatų kapelionas kun., teol. dr. Virginijus Veilentas.

Rekolekcijų dienomis bus daugiau svečių kunigų, tad kviečiame tuo pasinaudojant  švęsti Susitaikinimo sakramentą (atlikti išpažintį).

Kviečiame visus drauge išgyventi DIEVO gailestingumą ir artumą šiomis dienomis.

 

Kūčių vakarą, gruodžio 24 d. 22 val.

Piemenėlių Šv. Mišios. Giedos Prienų Ąžuolo progimnazijos vaikų choras.

Gruodžio 25 d. 

Šv. Kalėdos. Šv. Mišios – 8.00 val.; 10.00 val.; Suma 12.30 val. ir vakare 17.00 val.

Taip pat skaitykite