Administracinėms baudoms apmokėti – VMI paslauga „e. Bauda“

Administracinius pažeidimus įvykdę ir už juos nubausti asmenys, prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) elektroninių paslaugų srities Mano VMI, gali matyti nuo 2015 m. liepos 1 d. jiems skirtas baudas bei elektroniniu būdu jas sumokėti.

VMI  nuo š.m. liepos 1 d. perėmus visų institucijų skirtų administracinių baudų administravimą, gyventojai Mano VMI sistemoje gali ne tik matyti bei sumokėti jiems skirtas baudas, bet ir pateikti prašymą jas išdėstyti dalimis arba kreiptis dėl baudos įskaitymo turima mokesčio permoka.

Norint prisijungti prie Mano VMI tereikia VMI interneto svetainėje esančioje skiltyje Mano VMI pasirinkti patogiausią prisijungimo būdą: per savo internetinę bankininkystę, su VMI priemonėmis arba naudojant el. parašą, prisijungimo būdai tokie patys, kaip ir teikiant mokesčių deklaracijas elektroniniu būdu. Gyventojams apie jam paskirtą administracinę baudą Mano VMI yra pateikiamas pranešimas, o priminimai yra siunčiami ir artėjant 40 dienų terminui iki baudos sumokėjimo.

Po liepos 1 d. paskirtų baudų mokėjimai turi būti atliekami vienu įmokos kodu 1001, būtinai nurodant pažeidimo identifikacinį kodą, sutrumpintai – ROIK. Jeigu asmuo sumoka baudą ir nenurodo ROIK, baudos sumokėjimas gali būti įskaitytas pavėluotai. Todėl tais atvejais, kai gyventojo nuomone, jis baudą sumoka laiku ir turi galimybę mokėti pusę baudos dydžio, tačiau nenurodo pažeidimo kodo, dėl neteisingo mokėjimo bauda įskaitoma pavėluotai ir jos dydis gali padidėti iki 100 proc. Šį kodą galima rasti gyventojui įteiktame pranešime apie baudą. Mano VMI sistemoje kiekvienam pažeidimui automatiškai pateikiamas mokėjimo dokumentas su ROIK.

Asmuo, geranoriškai ir teisingai sumokėjęs baudą, nepatirs papildomų išlaidų dėl jos išieškojimo.

Aktualią informaciją mokesčių klausimais galima rasti savarankiškai adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima  paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus.

Taip pat skaitykite