A. Ališauskas: „Jo nenutylėsi ir neapeisi“

kvitrina.com

Birželio 3 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje, memorialiniame poeto kambaryje, buvo pristatyta jo poezijos rinktinė „Viešpatie, nejaugi neprašvis?“. Jos sudarytojas – poetas Arnas Ališauskas, prisipažinęs, jog J. Marcinkevičiaus poeziją „atrado“ gana neseniai, pakankamai subrendęs ir užmiršęs kanonizuoto kūrėjo brukimą į moksleivišką sąmonę. Kartu su juo rinktinę aptarė savaitraščio „Šiaurės Atėnai“ redaktorė, poetė Giedrė Kazlauskaitė, ne kartą susitikimo metu tarsi oponavusi kolegai, polemizavusi su juo apie J. Marcinkevičiaus kūrybos esmę.

Rinktinės „Viešpatie, nejaugi neprašvis?“ atsiradimą A. Ališauskas aiškina savo domėjimusi tais J. Marcinkevičiaus kūriniais, kurie nėra skirti „viešam naudojimui“, kuriuose atsiskleidžia mažiau žinota ir matyta poeto asmenybės dalis. Tad į rinktinę atėjo eilės iš ankstyvojo, brandos ir vėlyvojo kūrybos etapų, arba, pasak A. Ališausko, ta poezija, kuri buvusi įdomi jam pačiam. Todėl, kaip sakė G. Kazlauskaitė, knyga pateikia kitokį J. Marcinkevičių – kuklų, tylų žmogų, ne tą viešą figūrą, kurią esame įpratę matyti ir suvokti. Tad rinktinėje nėra ir populiariųjų, dainomis, tautos savastimi tapusių eilėraščių.

Abu svečiai perspėjo, jog nei rinktinėje, nei susitikime nebus kalbama šiuo metu taip eskaluojamomis temomis apie J. Marcinkevičių, nes, anot G. Kazlauskaitės, politikai ateis ir išeis, o menas – liks. Tad gausiai susirinkę žiūrovai, beje, labai įvairaus amžiaus, itin susidomėję klausėsi A. Ališausko ir G. Kazlauskaitės dialogo, dalinimosi savo įžvalgomis, nuomonėmis. Į jų duetą labai darniai įsiliejo ir J. Marcinkevičiaus balsas – mirtinoje tyloje buvo klausomasi įrašo su jo skaitomais savais eilėraščiais.

Nors A. Ališauskas perspėjo apie populiarių J. Marcinkevičiaus eilių apėjimą, vis dėlto, daugelio džiaugsmui, jos nuskambėjo – dainomis virtusią poeziją renginio pradžioje atliko Ramunė Liutvynskienė ir Daiva Radzevičienė. Joms mielai pritarė ir susirinkusieji.

Susitikimo pabaigoje bibliotekos direktorė Daiva Čepeliauskienė pasveikino aktyviausiąją skaitytoją Anarsiją Adamonienę ir padėkojo dar kartą į Prienus J. Marcinkevičių sugrąžinusiems svečiams, kurių jaunatviška drąsa ir tvirta pozicija sužavėjo išties daug renginio dalyvių.

Taip pat skaitykite