130 metų senumo nuotraukoje – garbingas Birštono krašto bajoras

Birštono savivaldybės  Panemunio kaime Onos Žukauskienės name ant sienos kabo jai brangi jos senelio bajoro, Panemunio dvaro savininko, gydytojo Vaclovo Bartoševičiaus (1838 – 1914), bajorų Adomo Bartoševičiaus ir Dominykos Jodkovskos sūnaus nuotrauka. Ją nufotografavome. V. Bartoševičiaus tėvas, taip pat gydytojas, verslininkas Adomas Bartoševičius (1788 – 1881) rėmė 1831 m., 1863 m. sukilimo dalyvius, prisidėjo prie kurorto steigimo, turėjo du vasarnamius prie dabartinio kurhauzo ir prie Nikodemo Silvanavičiaus namo, pastatė Nemajūnuose vandens malūną, vilnų karšyklą, naują keltą, įrengė keleiviniams ir prekiniams laivams sustoti prieplauką. Jo sūnus Vaclovas baigė Krokuvos universitetą, įgijo karo mediko profesiją. 1863 m. balandžio – liepos mėnesiais kartu su tėvu įrengė Pelėsiškėse sunkiai sužeistiems sukilėliams slėptuvę – ligoninę. Bijodamas katorgos, Vaclovas paslapčia pasitraukė į Prancūziją, kur jo ilgametis, kruopštus darbas jį įrašė į šios šalies karo medicinos istoriją. Kartu su žmona vokiete, evangelike yra palaidotas Nemajūnų kapinėse. Jo sūnus, Panemunio dvaro savininkas Adomas su žmona Magdalena po skausmingos jiems 1922 m. žemės reformos įsijungė į Lietuvos valstybės darbus. 1945 m. Adomas buvo sovietų išbuožintas ir po žiaurių tardymų Alytuje, sugrįžęs į namus, mirė. Jo sūnus, Vaclovo anūkas Adomas – Narsuolis, kaip tikras bajoras, prieš sovietus kovėsi partizanų būryje ir žuvo 1951 m. Vėžionyse. Jo seserys Zita ir Ona, dar nepilnametės, buvo ištremtos į Krasnojarsko kraštą, kur pergyveno pragariškus išbandymus. Ir dabar, bendraudamas su jomis, jauti iš jų sklindantį tikrąjį aristokratiškumą, nuoširdžią žmogišką šilumą. Bartoševičiai kartų kartomis duotą bajorų priesaiką išlaikė daugiau kaip 150 metų, sunkiausiais kraštui istoriniais laikmečiais. Tuo jie nusipelnė didelės pagarbos ir atminimo. Nemajūnų kapinėse aplankykime bajorų Bartoševičių giminės kapavietę, esančią prie pat koplyčios.

Vytautas Kuzmickas,

istorikas, Birštono muziejaus vyr. fondų saugotojas

Taip pat skaitykite