„O kur Viktoras?“

Tokiais žodžiais pasitiko pulkelis jiezniečių susitikti su jais panorusius Darbo partijos atstovus. Nors šie ir gerokai pavėlavo, bet kantriai jų laukę žmonės daug nepriekaištavo, tik nusivylė nepamatę pačio svarbiausio – Viktoro Uspaskich, kuris, pasak partijos pirmininko pavaduotojo Seimo nario Mečislovo Zasčiurinsko, sunkiai dirba Briuselyje. Susipažinti su Jiezno gyventojų problemomis panoro ir naujasis šios partijos narys Artūras Paulauskas, jį ir kitus partiečius atlydėjo mūsų krašto atstovai Antanas Gustaitis ir Rima Zablackienė. Tiesa, išsakyti savo rūpesčius atėjo vos dešimt jiezniečių, kurie, nusivylę dabartine padėtimi ir politikais, žodžių į vatą nevyniojo – siūlė vyti lauk premjerą, nuteisti jį ir kitaip, gana žiauriai, nubausti už žmonių vargus. Žibalo į ugnį negailėjo ir atvykėliai, dėstydami opozicijos požiūrį į padėtį valstybėje, skalbdami kailį gana žinomiems Seimo „klounams“. Kadangi receptas nuo šių blogybių yra tik vienas, juo ir siūlė naudotis Darbo partijos atstovai – rinkimuose balsuoti tik už vieną kurią partiją, tą, kuri esanti patikima, kovinga ir tvirta.
Laukdami susitikimo, jiezniečiai spėliojo, ar kas nors iš svečių galės pasakyti ką nors guodžiančio apie šilumos kainas. Į jų klausimą atsakiusi Rima Zablackienė pranešė, jog Jiezne esančią katilinę savo žinion perėmė savivaldybė, kuri ir privalės pasirūpinti kainų mažėjimu, o opozicija neleisianti to pamiršti. Tiesa, neaišku, ar greitai žmonės pajus ką nors gero iš šios permainos, nes, pasak R. Zablackienės, kūrenama skystuoju kuru, o jis, deja, brangus.
Jei svečiai ir nusivylė jiezniečių abejingumu Darbo partijai, tai to neparodė, nuoširdžiai padėkoję ir atsisveikinę išskubėjo kitur, kur, reikia tikėtis, sulaukė daug didesnio susidomėjimo savo atvykimu.

Taip pat skaitykite