• Print  BANERIS kvitrinai 468x120 naujesnis

    LLS-Jakineviciene Palionis_480x120_ok

Pasirašytas susitarimas

Pranešimas žiniasklaidai

Birželio 28 d. Vilniuje vyko Lietuvos savivaldybių forumas „Atnaujinti namai – atnaujinti miestai“, kurio metu Aplinkos ministerija, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra (BUPA) ir Lietuvos savivaldybių asociacija pasirašė susitarimą dėl savivaldybių vaidmens atnaujinant daugiabučius namus ir didinant jų energinį efektyvumą.

Lietuvos savivaldybių forume „Atnaujinti namai – atnaujinti miestai“ dalyvavo daugiau kaip 30 atstovų iš įvairių Lietuvos savivaldybių, kurie diskutavo apie tai, kaip daugiabučių namų atnaujinimas pagal JESSICA finansinį modelį galėtų prisidėti prie miestų ir rajonų įvaizdžio gerinimo, plėtros ir kūrimo. Būtent savivaldybės, atliekančios „miestų šeimininkų“ pareigas, įsitraukdamos į daugiabučių namų atnaujinimą pagal JESSICA finansinį modelį, galėtų įnešti svarbų indėlį  į regiono ar visos šalies situacijos gerinimą, leistų pasinaudoti teikiamomis finansinėmis galimybėmis, padėtų kurti naujas darbo vietas, atnaujinti miestus kvartalais ir taip ne tik užtikrinti kokybiškesnes gyvenimo sąlygas daugiabučiuose namuose, bet ir gerinti miesto aplinką ir įvaizdį.

Forumo metu Aplinkos ministerijos, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros ir Lietuvos savivaldybių asociacijos pasirašytu Sutarimu šios institucijos sutarė nuolat aktyviai bendradarbiauti siekiant bendro tikslo – daugiabučių namų atnaujinimo, didinant jų energinį efektyvumą, proveržio miestuose ir rajonuose. „Tikimės, jog tai leis į daugiabučių namų atnaujinimo procesus dar aktyviau įsitraukti savivaldybėms, kas padėtų užtikrinti plataus masto daugiabučių namų atnaujinimą ir būtų reikšmingas žingsnis gerinant bendrąją regionų situaciją mūsų šalyje“ - teigė aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas.

Visos Lietuvos savivaldybės yra kviečiamos prisijungti prie šiandieną pasirašyto Susitarimo ir taip išreikšti savo pasiryžimą imtis aktyvių veiksmų Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai įgyvendinti inicijuojant daugiabučių namų grupių ir (ar) kvartalų atnaujinimą savo miestuose. Be to, pasirašydama Susitarimą, BUPA pažymėjo, jog yra pasirengusi suteikti papildomą paramą pirmosios dešimt savivaldybių, kurios pareikš norą prisidėti prie institucijų pasirašyto Susitarimo bei kurios įsipareigos parengti ir patvirtinti specialias namų grupių ar kvartalų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programas.

Apie iniciatyvą JESSICA:

JESSICA iniciatyvą įkūrė Europos investicijų bankas kartu su Europos Komisija, bendradarbiaudamas su Europos Tarybos plėtros banku. Iniciatyvos pavadinimas reiškia „bendrą paramą tvarioms investicijoms į miestų teritorijas“, angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas. Naudodamosi šia iniciatyva valstybės narės gali skirti dalį joms skirtos ES struktūrinių fondų paramos atlyginamoms investicijoms į tvarių miestų projektus. Išnagrinėjus galimybes šią iniciatyvą taikyti Lietuvoje, pirmiausia buvo nutarta investuoti į energijos vartojimo efektyvumą, taigi – į senų daugiabučių namų atnaujinimą (modernizavimą).

Lietuva yra viena pirmųjų valstybių Europos Sąjungoje, pasitelkusi JESSICA iniciatyvą energijos vartojimo efektyvumui didinti.

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti