•  

     

     

     

     

Ministro Pirmininko A. Butkevi?iaus interviu ??ini? radijui?

?iandien Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevi?ius interviu ??ini? radijo? laidai ?Pozicija? komentuoja referendumo d?l ?em?s pardavimo u?sienie?iams iniciatyv?, kalba apie planuojam? akcizo didinim? alkoholiui ir afrikinio kiauli? maro gr?smes.

Pasak premjero, nusta?ius afrikinio kiauli? maro atvejus, kiaulienos eksportas i? Lietuvos gali suma??ti, ta?iau m?s? ?alis bandys rasti b?dus, kaip kokybi?k? m?s? eksportuoti ? kitas rinkas, nes ligos atvejai buvo nustatyti tik ?ernams.

Atsakydamas ? klausim? apie ketinimus didinti alkoholio akciz?, premjeras pa?ymi, kad kit? savait? susitik? Finans? ministerijos, Mokes?i? inspekcijos ir Muitin?s departamento atstovai spr?s, kaip didinant akciz? bei i?vengti ?e??lin?s ekonomikos padid?jimo. ?Susitikime bus pateiktas priemoni? planas, kuriame bus i?d?styta kaip ketinama kovoti su ?e??line ekonomika ir kontrabanda?, ? teigia Ministras Pirmininkas.

Paklaustas, kaip vertina referendumo d?l ?em?s pardavimo u?sienie?iams iniciatyv?, premjeras sako, kad referendumo iniciatoriai elgiasi neatsakingai ir nesivadovauja nei tarptautine, nei nacionaline teise. Pasak Ministro Pirmininko, jeigu referendumas b?t? surengtas ir b?t? nuspr?sta u?drausti parduoti ?em? u?sienio ?ali? pilie?iams, Lietuvai gali gr?sti finansin?s sankcijos. ?Pirmiausia gali b?ti sustabdyta Lietuvai finansin? parama i? ES biud?eto, ir kas gali paneigti, kad nebus pareikalauta gr??inti tuos milijardus, kurie anks?iau skirti ?emdirbiams“, ? sako A. Butkevi?ius.

 

2014-01-30???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? Spaudos tarnyba

 

Taip pat skaitykite