• Baneris_KVitrina_LVSO_Meilės lyrika_560x200  Stovyklos datos 06.13-06.17 07.11-07.15_ 07.18-07.22_ 08.01-08.05_ 08.08-08.12_

     

     

     

M?g?j? lygose – skirtingi krep?inink? pasirodymai

Sausio 26 d. trys m?s? kra?to komandos ?aid? rungtynes KKL ir KKML turnyruose, kuriuose patyr? du pralaim?jimus ir i?kovojo vien? pergal?.

Bir?tono ?Olimpo? krep?ininkai ? KKL rungtynes i?vykoje nuvyko penkiese ir tur?jo pripa?inti var?ov? ?Dumblo? komandos prana?um? (79:85).

Bir?tono vyrukai po trij? k?lini? vis dar pirmavo (65:61), bet nuovargis padar? juod? darb?, ir ketvirtasis k?linys buvo pralaim?tas 10 ta?k? skirtumu, o kartu ir rungtyn?s.
Artiomas Marchockas peln? 22 ta?kus, Mangirdas Kny?ius – 19 (13 atkovot? kamuoli?), Eigirdas Keblikas -18, Mindaugas Kny?ius – 17.

Nesugeb?jo pergali? serijos prat?sti ir ?Amberis? i? Veiveri?.

Jie tur?jo pripa?inti BC ?Straight? krep?inink? prana?um? (52:61). Var?ovai s?kmingiau prad?jo rungtynes (11:17). Veiveri? komanda band? situacij? taisyti ir antrajame k?linyje suma?ino skirtum? iki 2 ta?k? (28:30). Tre?iajame k?linyje vyko apylyg? kova, ir prie? lemiam? k?lin? komandas skyr? 3 ta?kai (44:47). Deja, ketvirtasis k?linys nepasisek? ir prat?sti pergali? serijos neteko.
Povilas Glaniauskas peln? 18 ta?k?, Vytautas Mocevi?ius -13 (14 atkovot? kamuoli?).

KKML turnyre ?aid?ianti ?Stakli?ki?? komanda prad?jo var?ovams „rodyti ragus“.

Po nes?kmingos turnyro prad?ios, kai buvo pralaim?tos ne vienerios rungtyn?s, stakli?kie?iai prad?jo gerinti savo ?aidim?, ir at?jo pergal?s. ?? kart? buvo sutriu?kinta ?MetLife? komanda. M?s? kra?to komanda dominavo visas rungtynes ir joms ?pus?jus pirmavo 12 ta?k? skirtumu (22:34). Po trij? k?lini? ?Stakli?ki?? persvara padid?jo iki 24 ta?k? (29:53). O ketvirtame k?linyje var?ovai buvo galutinai paklupdyti (42:83).

Daumantas ?idanavi?ius ? var?ov? krep?? ?met? 18 ta?k?, Marius Petrauskas ir Eigirdas Keblikas – po 16, Marius Nenartavi?ius – 14 (13 atkovot? kamuoli?).

Taip pat skaitykite