Laimutė Jančiukienė
Mero baneris

Helmanas Lik – atviras laiškas rinkėjams

Patriotizmo pamokos glūdi šeimos šaknyse. Su močiute – Elena Lik – ilgamete Birštono mokyklos mokytoja.Birštono bendruomene.

Patriotizmo pamokos glūdi šeimos šaknyse. Su močiute – Elena Lik – ilgamete Birštono
mokyklos mokytoja. 

 

Mieli Birštono krašto žmonės, rašau šį laišką norėdamas Jums pristatyti save bei paprašyti Jūsų palaikymo siekiant tapti Birštono savivaldybės meru.

Esu Helmanas Lik, gimiau ir užaugau Birštone. Čia praleidau visą savo vaikystę ir didžiąją dalį gyvenimo. Daugiau nei 10 metų lankiau tautinių šokių būrelį ir buvau kolektyvo „Aguonėlė“ narys. Kartu su vadove Virginija Bankauskiene bei mūsų kolektyvu Birštono vardą garsinome ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Būtent šiame kolektyve ir prasidėjo mano pažintis su už Lietuvos sienų esančiu pasauliu. Birštono mokykloje, turėdamas pačius nuostabiausius mokytojus, išlaikęs visus reikiamus egzaminus, įstojau į Kardifo universitetą, vieną iš prestižinių Jungtinės Karalystės universitetų. Čia gilinausi į žurnalistikos, žiniasklaidos ir kultūros bakalauro studijas, kurias baigiau su pagyrimu, ir, nors turėjau pasiūlymą toliau tęsti magistro studijas su galimybe įsidarbinti BBC, nusprendžiau savo ateitį kurti Lietuvoje.

Nuostabiausi gamtos, Birštono ir Nemuno upės vaizdai nuo aukščiausio Lietuvoje apžvalgos bokšto. Su gyvenimo drauge Indre ir jos sesute Svajūne.

Nuostabiausi gamtos, Birštono ir Nemuno upės vaizdai nuo aukščiausio Lietuvoje
apžvalgos bokšto. Su gyvenimo drauge Indre ir jos sesute Svajūne.

Kaskart, grįždamas atostogauti į gimtąjį Birštoną ir matydamas, kaip jis keičiasi, jaučiau norą čia sugrįžti ir pats tapti tų pokyčių dalimi. Būtent mano studijų baigimo laikotarpiu miestas labai smarkiai pasikeitė, buvo atnaujintas Birštono centrinis parkas, kuriame stovi ir mano tėčio, skulptoriaus Andriaus Lik, skulptūra bei įrengtas riedlenčių ir riedučių parkas, kuriame vėliau pradėjau vykdyti ir savo verslą.

Be abejonės, mano sprendimui įtakos turėjo ir Birštone likusi šeima bei močiutė – ilgametė Birštono vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Elena Lik. Per ilgus pedagoginio darbo metus močiutė mokė ne vieną birštoniečių kartą, kurie ją su džiaugsmu prisimena iki šių dienų. Net ir sulaukusi garbaus amžiaus, ji vis dar aktyviai prisideda prie visuomeninės Birštono bendruomenių veiklos, lanko renginius bei kuria eiles. Tikriausiai iš jos paveldėjau norą kurti, organizuoti įvairias veiklas bei dalintis savo patirtimi su kitais žmonėmis.

2014 metais, sugrįžęs į Birštoną, praėjus vos keliems mėnesiams, čia sutikau gyvenimo draugę ir kartu nusprendėme, kad savo ateitį kursime būtent Birštone. Pradėjome nuo to, jog 2015 metais visas savo turimas santaupas investavome į nuosavą verslą. Birštono centriniame parke atidarėme pirmąjį riedučių ir riedlenčių nuomos punktą bei kiekvienas metais, įsiklausydami į gyventojų norus ir lūkesčius, plėtėme teikiamų paslaugų asortimentą, stengdamiesi Birštono žmonėms pasiūlyti tai, ko nesiūlė kiti. Pradėję nuo riedučių ir riedlenčių, palaipsniui ėmėme mokyti vaikus šaudyti lankais, vieni pirmųjų įsigijome elektrinius paspirtukus bei kitas kurorto pramogoms pritaikytas priemones. Nuolat ieškojome būdų, kaip savo vykdoma veikla prisidėti prie bendruomenės gerovės. Organizavome nemokamus renginius, įvairias pamokas bei edukacijas, prisidėjome prie Birštone organizuojamų stovyklų veiklos, dažnai už tai imdami tik simbolinį mokestį arba išvis neprašydami jokio atlygio.

 Tradiciniuose sekmadienio pusryčiuose su Birštono bendruomene.

Tradiciniuose sekmadienio pusryčiuose su Birštono bendruomene.

Iš čia atsirado ir nauja idėja Birštone įkurti pirmąją atvirą jaunimo erdvę, kurią po ilgo ir sunkaus darbo kartu su tuometine Birštono savivaldybės jaunimo koordinatore bei Jaunimo reikalų departamentu pavyko įgyvendinti 2018 metais. Čia ne tik organizuojame nemokamus užsiėmimus jaunimui, bet ir užtikriname visus metus veikiančią atvirą ir saugią aplinką, kurioje galima realizuoti save bei nevaržomai būti kartu su draugais. Sulaukęs didelio palaikymo iš jaunimo bei Birštono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos, buvau išrinktas Birštono jaunimo klubo direktoriumi, kuriuo savanorystės pagrindu dirbu iki šiol. Per paskutinius kelerius metus kartu su kitais klubo nariais bei Birštono savivaldybės bendruomenėmis esame suorganizavę jau ne vieną renginį bei žygį, kur noriai dalyvauja ne tik jaunimas, bet ir vyresni birštoniečiai bei miesto svečiai. Taip pat atstovaujame Birštono jaunimui įvairiuose jaunimo politikos renginiuose Lietuvoje ir Europoje, kur prisidedame prie Birštono vardo garsinimo. Esu tikras, jog ši veikla padėjo įgyti ne tik pasitikėjimo savimi, bet ir sustiprino mano, kaip vadovo bei organizatoriaus, gebėjimus.

Galutinai apsisprendus šaknis suleisti į Birštono žemę bei matant nesibaigiančią Birštono miesto plėtrą, kilo noras prie savivaldybėje priimamų sprendimų prisidėti tiesiogiai. Taigi, rinkėjų pagalba politiko kelią pradėjau kartu su Lietuvos socialdemokratų partijos sąrašu ir 2019 metų Birštono savivaldybės rinkimuose buvau išrinktas Birštono savivaldybės tarybos nariu. Tačiau, įpusėjus kadencijai ir geriau susipažinus su valdančiosios partijos tvarka, mano ir kitų partijos bičiulių nuomonės pradėjo smarkiai skirtis. Ilgainiui supratau, kad, norėdamas apginti mane rinkusių Birštono gyventojų interesus, turiu palikti Lietuvos socialdemokratų partijos gretas, o tuo pačiu ir pereiti iš valdančiosios socialdemokratų frakcijos į opoziciją, kuri, mano nuomone, daug geriau atstovauja Birštono savivaldybės gyventojų interesams bei tiesiogiai padeda spręsti jiems kylančias problemas. Šį sprendimą priimti nebuvo sunku. Augant laisvoje, demokratiškoje Lietuvoje bei studijuojant Jungtinėje Karalystėje, manyje formavosi vakarietiška teisingumo ir demokratijos samprata, kuri man yra svarbesnė už „vieningą“ valdančiosios daugumos sprendimų priėmimą, dažnai grindžiamą ne faktais ar gyventojų gerove, o atskirų žmonių nuomone.

Dabar jūs paklausite, kodėl tai pasakoju. Atsakymas labai paprastas: dėl to, kad esu toks pats Birštono savivaldybės gyventojas kaip ir jūs, susiduriu su tomis pačiomis problemomis ir bandau jas spręsti taip, kad ne tik man, bet visiems Birštone gyvenantiems žmonėms būtų galima oriai gyventi. Būdamas tarybos nariu supratau, kad vien tik būti taryboje neužtenka. Gaudamas gyventojų klausimus ar pagalbos prašymus ir bandydamas kartu su administracijos specialistais ieškoti atsakymų bei sprendimo būdų, vis dar susiduriu su valdančiosios daugumos kuriamomis kliūtimis, kurių, mano nuomone, tokioje mažoje ir bendruomeniškoje savivaldybėje neturėtų būti.

Man, kaip Birštone gimusiam ir užaugusiam žmogui, svarbiausia yra tai, jog valdžios priimami sprendimai atspindėtų ne tik kurorto svečių, bet ir Birštono gyventojų, čia auginančių vaikus, dirbančių, ūkininkaujančių, smulkų ir vidutinį verslą kuriančių bei savo savivaldybę mylinčių žmonių, lūkesčius. Dėl to kviečiu palaikyti mane bei mano komandą ateinančiuose savivaldos rinkimuose, o aš, Helmanas Lik, visiems Jums tvirtai pažadu, jog, kai tapsiu Birštono savivaldybės meru, pirmiausia pasirūpinsiu Birštono žmonių gerove.

Jūsų kandidatas į Birštono savivaldybės merus

Helmanas Lik

 Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos Regionų partijos politinės sąskaitos.

Taip pat skaitykite