Birštono tarybos posėdyje – diskusijų gausa

Kovo 30-ąją vykęs Birštono savivaldybės Tarybos posėdis sutapo su labai svarbia kurortui švente – tarptautiniu džiazo festivaliu, kurio atidarymo buvo laukiama vakare. Merė Nijolė Dirginčienė pasveikino festivalio organizatorių Birštono KC direktorių Zigmą Vileikį, palinkėjo jam sėkmingų šventės dienų ir tolesnio darbo.

Pašmaikštaudami, pasisvaidydami linksmomis replikomis, Tarybos nariai pradėjo posėdį, kuriame buvo apsvarstyti 15 sprendimų projektų. Didžioji dalis jų gavo vienbalsį dalyvavusiųjų pritarimą, priimti buvo ir kiti, nemažai diskusijų sukėlę klausimai. Pagyrimo ir skatinimo ir toliau taip sėkmingai veikti sulaukė sanatorijos „Versmė“ direktorius Antanas Danys, pristatęs Tarybai savo metinį pranešimą, įmonės ir jos vadovo nuopelnai buvo dar kartą paminėti ir posėdžio pabaigoje pristatytoje merės N. Dirginčienės ataskaitoje. Tačiau kitos savivaldybės įmonės, „Birštono vandentiekio“ vadovui Cezarui Pacevičiui teko atlaikyti savivaldybės kontrolierės Zitos Pranckevičienės ir Tarybos narių priekaištus, atsakyti į karštoje diskusijoje kilusius klausimus. Tarybos nariams kilo pagrįstų abejonių, ar nurašydamas ilgalaikį materialųjį turtą, kurio vertė netoli milijono litų, įmonės vadovas nepasmerks vartotojų atsakyti už padarytas klaidas, ar dėl to nepakils tiekiamo vandens kaina. Posėdyje dalyvavusi Vyriausybės atstovė Kauno apskrityje Rasa Noreikienė, atsakydama į merės N. Dirginčienės užklausą, pareiškė, jog siūlomas sprendimas yra teisėtas, nors dėl to ir bus pažeista procedūra. Jos tvirtinimu, šį klausimą turėtų spręsti savivaldybės administracijos direktorius. Vis dėlto, gavę merės N. Dirginčienės užtikrinimą, jog vandens kaina birštoniečiams šiais metais jokiu būdu neturėtų būti keliama, Tarybos nariai patvirtino šį projektą keturių balsų persvara.

Po diskusijų nekilnojamojo turto ir žemės mokesčio sumažinimo sulaukė viešbučio „Sonata“ savininkas, o UAB „Birštono šaltinis“ nuo šio mokesčio už praėjusius metus buvo atleistas visiškai, kadangi šiame objekte vykdomos didelės ir ilgalaikės investicijos. Lengvatos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą negavo vienas iš jos prašiusiųjų, kitam ji buvo suteikta. Daug abejojančiųjų buvo ir svarstant 2012 m. socialinių paslaugų planą, kadangi, kaip papriekaištavo Vyriausybės atstovė, su juo nebuvo supažindinta didelė visuomenės dalis. Pasak Socialinės paramos ir vaikų teisių apsaugos skyriaus vedėjo Antano Grušelionio, su planu susipažino ir galėjo išsakyti savo pastabas Neįgaliųjų draugijos, Nemajūnų dienos centro, Carito ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Šis sprendimas taip pat buvo patvirtintas tik keturių balsų persvara.

Vieningai buvo pritarta merės N. Dirginčienės 2011 metų veiklos ataskaitai.

O balandį Tarybos narių laukia neeilinis įvykis – į Birštoną atvyks Neringos savivaldybės Tarybos nariai, bendrame jų ir birštoniečių posėdyje žada dalyvauti kai kurie Vyriausybės atstovai ir kiti garbingi svečiai.

Taip pat skaitykite