• Baneris_KVitrina_LVSO_Meilės lyrika_560x200  Stovyklos datos 06.13-06.17 07.11-07.15_ 07.18-07.22_ 08.01-08.05_ 08.08-08.12_

     

     

     

Birštono savivaldybės Taryboje – ginčai dėl kompensacijų taikymo

Birstono_savivaldybe.2011-06-15

 

Rugsėjo 27 d. Birštone vykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje buvo svarstomi įgaliojimo, perdavimo, suteikimo ir kiti klausimai. Šešis iš trylikos darbotvarkės klausimų pristatė Ūkio, turto ir kaimo plėtros skyriaus vedėjo pavaduotoja Jovita Tirvienė. Reikia konstatuoti, jog pranešėja sprendimų projektus pristatė labai profesionaliai. Galima tikėtis, jog ir kiti pranešėjai paims pavyzdį, ir posėdyje dalyvaujantiems svečiams nereikės sukti galvas, ką norėta pasakyti.

Jei pirmieji keturi dienotvarkės klausimai Tarybos narių buvo patvirtinti be diskusijų, tai projektas dėl kompensacijų gyventojams už gyvenamųjų namų fasadų ir stogų atnaujinimą, nors ir buvo priimtas vienbalsiai, sulaukė nemažai diskusijų. Tarybos narė Marytė Gudonytė retoriškai klausė, ar minėto sprendimo tikslas pagražinti istorinę kurorto dalį, ar tai gyventojų dalinimas į deklaravusius savo gyvenamąją vietą Birštone ir nedeklaravusius.

Merė Nijolė Dirginčienė atsakė, jog sprendimu siekiama pagražinti miestą ir paraginti gyventojus deklaruoti gyvenamąją vietą kurorte. Pasak administracijos atstovų, kiekvieno Birštono gyventojo namas turi atrodyti tvarkingai, bet jei norima gauti kompensaciją už medžiagas ir atliktus darbus, reikia būti deklaravusiam gyvenamąją vietą būtent čia.

Svarstant klausimą dėl lengvatų už buitinių atliekų surinkimą, išvežimą bei tvarkymą, Tarybos narių vienybė buvo pralaužta. Jie piktinosi, jog komisija siūlo atleisti gyventojus nuo rinkliavos už praeitus laikotarpius. Vis tik ir šį kartą pareiškėja A. Ruseckaitė buvo atleista nuo mokėjimo už 2008 – 2009 m. galimai neatliktą paslaugą.

Birštono savivaldybės Taryba patvirtino mokinių pavėžėjimo išlaidų kompensacijų mechanizmą. Tam savivaldybės biudžete skirta 250 000 Lt. Vienam mokiniui, gyvenančiam savivaldybės teritorijoje, skirta 660 Lt kompensacija, o už savivaldybės ribų – 810 Lt. Pagal naujienų portalo kvitrina.com informaciją, Prienų rajono savivaldybėje gyvenančių mokinių pavėžėjimo kompensacijoms bus išleista daugiau kaip 50 000 Lt.

Tarybos nariai taip pat nustatė Meno mokyklos ir Kultūros centro teikiamų paslaugų įkainius.

Tarybos posėdyje dalyvavo 16 iš 17 narių. Nedalyvavo Stanislovas Martinaitis.

Vacys Staknys

zp8497586rq

Taip pat skaitykite