•  

     

     

     

Atnaujintas „Atsinaujinančių energijos išteklių“ priemonės kvietimas

Ūkio ministerijai pakoregavus priemonės „Atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projekto finansavimo sąlygų aprašą, Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) skelbia atnaujintą priemonės „Atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ kvietimą teikti paraiškas.

Pagal Ūkio ministerijos atnaujintą priemonės „Atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projekto finansavimo sąlygų aprašą, didžiausias skiriamo finansavimo dydis projektui įgyvendinti yra 6 milijonai litų. Naujajame apraše taip pat nurodoma, kad jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu suteikiama mažiau kaip 30 balų, projektas nefinansuojamas.

AB „Prienų šilumos tinklai“ direktorė Albina Mincuvienė naujienų portalui kvitrina.com teigė, jog atnaujintos sąlygos yra palankesnės ir bendrovė pasiruošusi dalyvauti šaukime. Šaukimo paskelbimas sudaro prielaidas, kad ir savivaldybės globojama biokatilinė gali būti pastatyta kitais metais.

Pareiškėjams, pateikusiems LVPA paraiškas iki priemonės „Atsinaujinančių energetikos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ kvietimo teikti paraiškas sustabdymo dienos (2011 05 11), bus išsiųsti informaciniai raštai, kuriuose bus pateikta papildoma informacija, susijusi su Projektų finansavimo sąlygų aprašo pakeitimais. Jeigu jau pateikti projektai neatitiks atnaujinto priemonės aprašo sąlygų, juos reikės patikslinti ir dar kartą pateikti LVPA.

Paraiškas pagal priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ kvietimą priimamosiki 2011 m. lapkričio 16 d. 17:00 val.Paraiška turi būti atsiųsta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba asmeniškai pristatyta LVPA.

Priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ atnaujintam antrajam kvietimui planuojama skirti 75 mln. litų Lt iš 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų. Kvietimo suma gali būti padidinta, jei bus sutaupyta arba nepanaudota „Dėl Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ šios priemonės aprašymo dalyje „Finansavimo planas“ numatyta bei pirmojo kvietimo teikti paraiškas nepaskirstyta projektams galima skirti finansavimo lėšų suma.

Primename, kad priemonės, skirtos atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimui energijos gamybai lėšomis bus finansuojamas:
– katilinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas (naudojamo kuro keitimas į biomasę);
– termofikacinių elektrinių, tiekiančių šilumą į aprūpinimo šiluma sistemas, modernizavimas (naudojamo kuro keitimas į biomasę);
– naujų katilinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą) bei naujų efektyvių termofikacinių elektrinių, naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, išskyrus sąvartynų dujas (biodujos, kurios susidaro savaime skaidantis sąvartynų atliekose esančioms organinėms medžiagoms), statyba ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima ir šilumos vartojimo sistemą).

Paraiškas kviečiami teikti privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus. T.y., juridiniai asmenys, registruoti Lietuvos juridinių asmenų registre, turintys teisinį pagrindą užsiimti ta veikla, kuriai sukurti arba vykdyti skirtas projektas ir t.t.

Paraiškai parengti reikalingus dokumentus galite rasti LVPA interneto svetainėje adresu http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Kvietimas.aspx?kvid=9.

Šios dienos duomenimis antruoju priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ kvietimu LVPA buvo pateikta 13 paraiškų. Šių paraiškų prašoma suma siekia 100,6 mln. litų.

Šių metų gegužę kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ buvo sustabdytas, siekiant išsiaiškinti, ar nėra teikiamas dvigubas finansavimas bei nepažeidžiama su Europos Komisijos suderinta valstybės pagalbos schema. Kvietimo stabdymu buvo siekiama apsaugoti projektų vykdytojus nuo ateityje galimų praradimų tuo atveju, jei Europos Komisija pripažintų, jog suteikta pagalba yra neteisėta ir ji turi būti grąžinta su palūkanomis.

Atlikus situacijos analizę paaiškėjo, kad projektas ir projekto veiklos negali būti finansuojamos iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ir finansinių mechanizmų, įskaitant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytas fiksuotų elektros energijos paramos schemas. Be to, negalimas projekto išlaidų atlyginimas (kompensavimas) jokiais būdais (mažesne nuomos kaina ir kita), jei dėl to projektas ar jo dalis gali būti finansuotas kelis kartus.

Taip pat skaitykite

Parašyti komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus viešai rodomas. * Būtini įvesti laukeliai pažymėti