Apie Šventąją Žemę

ŠVENTOJI ŽEMĖ 2022_2 FaceBook(1)

Baltų vienybės dienos proga 2022.09.22

2021 m. gruodžio 11 d. Lietuvos „Romuvos“ ir Latvijos Dievturių sandraugos („Latvijas dievturu sadraudze“) senojo baltų tikėjimo išpažinėjai Baltų Krivulėje priėmė sprendimą istorines baltų žemes paskelbti „Šventąja žeme“ – religine prigimtinio tikėjimo šventybe – ir saugoti bei  puoselėti tos žemės baltiško medžiaginio ir dvasinio paveldo vertybes.

Remdamiesi šiuo Baltų Krivulės sprendimu, mes, Senovės baltų religinės bendrija Romuva ir Dievturiai, kaip mūsų protėvių baltų Šventosios Žemės paveldėtojai, skelbiame:

 1. Nors esame susitelkę į Lietuvos ir Latvijos valstybes, į susitraukusią baltų žemių šerdį, tačiau žinome istorijos ir kalbos mokslo mums nuolat primenamas mūsų protėvynės ribas. Ir nors šiandien nei politiškai nei ekonomiškai neaprėpiame didžiojo baltų paveldo, bet esame visiškai laisvi savo dvasia apgaubti visą mūsų protėvių Šventąją Žemę ir taip atgauti jos teikiamas gyvybines galias ir dvasinius turtus.
 2. Sieksime, kad nūdieniame mūsų Romuvos ir Dievturių religinių priesakų rinkinyje baltų protėvynė – Šventoji Žemė – nuolat būtų apšviesta ryškia mūsų dėmesio šviesa.
 3. Nuolat stiprinsime ir puoselėsime mintimis ir darbais savo Protėvių baltų Šventosios Žemės vaizdinį.
 4. Susigražinsime Šventąją Žemę savo dvasioje.

Šiuo vadovaudamiesi visiems, kurie gyvena Šventoje Žemėje skelbiame :

 • Mūsų  stiprybė ir galių šaltinis yra baltų krauju palaistyta ir palaikų pelenus priglobusi baltų Šventoji Žemė.
 • Trokšdami laimingai gyventi ir kurti šioje Žemėje turime nuolat liudyti deramą pagarbą Šventosios Žemės baltiškam paveldui.
 • Atėjo metas suvokti savo sėkmių ir nesėkmių priežastis. Jas lemia protėvių baltų Vėlių Galybė ir  mūsų elgesys su Šventąja Žeme ir jos paveldu.
 • Nuolat rūpindamiesi Šventosios Žemės baltiškų paveldu, patirsime sveikatą, stiprybę, kūrybines galias, sėkmę ir laimę.
 • Baltų Protėvių vėlės ir Motina Žemė laimina ir įgalina, guldo ir prikelia, siunčia praradimus ir nesėkmes primindamos mūsų priedermes baltų Žemei.
 • Mylėkime ir gerbkime Šventąją Žemę, kurią gavome kaip gyvenimo ir kūrybos galių šaltinį, kaip sėkmingo gyvenimo pagrindą, ir ji atsilygins mums tuo pačiu.
 • Dievai laimina tuos, kurie gerbia ir globoja Protėvių Vėlių ir Šventosios Žemės medžiaginį bei dvasinį paveldą: istoriją, vietų vardus, gamtos ir kultūros vertybes.

Kreipiamės į Šventąją Žemę šiais maldos žodžiais:

MALDA ŠVENTAJAI ŽEMEI

Dėkojame Tau, Šventoji Žeme,
kad laikai mus, nešioji,
kad priimi mus ir užkloji.
Dėkojame Tau už pirmuosius daigus ir aruodų turtus.

Šventoji Protėvių Žeme,
gausink mūsų derlių,
stiprink sveikatą,
daugink gyvybę.

Šiandien Rudens lygiadienio ir Baltų vienybės dieną širdingai Tavęs prašome.

zeme

Pagrindiniai Šventosios Žemės ribų miestai:
Varšuva – Rovnas – Žitomiras – Kijevas – Černigovas – Kurskas – Oriolas – Maskva – Tverė – Toropecas – Pskovas

Senovės baltų religinės bendrijos Romuva Krivė.
Inija Trinkūnienė

Latvijas Dievturu sadraudzes Dižvadonis
Andrejs Broks

 

Taip pat skaitykite