Prienų rajono savivaldybės taryboje – diskusijos, administracijos direktoriaus ataskaita ir opozicijos priekaištai dėl prastos komunikacijos 


Vacys Staknys

Birželio 27 d. vykęs Prienų rajono savivaldybės Tarybos posėdis prasidėjo opozicijos lyderės Loretos Jakinevičienės prašymu tęsti posėdžių transliacijas ir tam laikotarpiui, kai vyksta atsakymai į Tarybos narių ir gyventojų klausimus. Meras Alvydas Vaicekauskas atsakė, jog transliuojamas posėdis, o ne diskusijos po jo.

Įdomus pastebėjimas. Manau, jog išrinktos valdžios atsakymai į gyventojų klausimus, net, jei jie užduodami Tarybos narių, yra viešas interesas. Raštiški atsakymai į klausimus – sveikintinas dalykas, bet jis skirtas konkrečiam žmogui, o transliacijos tęsimas leistų su savivaldybės nuomone susipažinti žymiai didesniam žmonių skaičiui.

Administracijos direktoriaus ataskaita

Tarybos nariai išklausė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės 2023 m. ataskaitą už administracijos nuveiktus darbus. Po jos opozicijai priklausantys Tarybos nariai paragino administracijos direktorę drąsiai išsakyti savo nuomonę ir klausė apie galimus mobingo atvejus savivaldybės administracijoje. Pranešėja atsakė, jog nemano, kad administracijoje yra mobingo apraiškų, bet informavo apie skirtą nuobaudą ir vykstantį patikrinimą. Jūratė Mickevičienė pabrėžė, jog administracijos kolektyvo darbą vertina teigiamai.  Į Tarybos narės Loretos Jakinevičienės pastabą, jog mažai dėmesio skiriama darbuotojų tobulėjimui, ji atsakė, kad administracijos darbuotojai dalyvauja tobulinimo kursuose, bet ne asmeniškai, o grupėmis. Į Tarybos narių nuogąstavimą, jog ataskaitoje nebuvo skirta dėmesio seniūnijoms, pranešėja pastebėjo, jog tai padaryta sąmoningai, nes kiekvienas seniūnas atsiskaito seniūnijose surengtuose susirinkimuose. Po tokio administracijos direktorės J. Mickevičienės atsakymo, Tarybos nariai palinkėjo seniūno ataskaitose daugiau reikštis asmeniškai. Ataskaitai buvo pritarta.

Prienai perduos Ukrainai du ugniagesių automobilius

Tarybos nariai pakeitė prieš mėnesį priimtą sprendimą perduoti Ukrainai du Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai  priklausančius ugniagesių automobilius. Pasak pranešėjos Džiugintos Mikalauskienės, iš Ukrainos pusės buvo išsakytas nepasitikėjimas pasirinktu tarpininku ir todėl prašoma Tarybos pritarti automobilių perdavimui, tarpininkaujant Lietuvos ambasadai Ukrainoje ir Ukrainos pusės nurodytam juridiniam asmeniui. Tai bus neatlygintinas perdavimas humanitarinei pagalbai teikti.

Žemės sklypas, kuriame įrengta treniruočių mototrasa, parduodamas

Taryba po gan karštų diskusijų nusprendė teikti pardavimui suformuotą žemės sklypą šalia kelio Kaunas-Prienai-Alytus, kuriame yra įrengta keturračių ir motociklų treniruočių trasa.
Diskusijos metų paaiškėjo, jog sporto klubui „Stadionas“, kuris organizuoja šioje trasoje treniruotes, pasiūlyta sklypo nuomos kaina tiesiog per didelė (apie 13000 eurų), kaip ir pardavimo (apie 430000 eurų). Tarybos narių siūlomi variantai dėl panaudos arba perdavimo savivaldybės biudžetinei įstaigai, anot mero Alvydo Vaicekausko, nepriimtini. Visgi, buvo išsakyta mintis, jei sklypas aukciono metu nebus parduotas, tai savivaldybė palieka galimybę jį skaldyti į atskirus sklypus.

Kiti sprendimai

Prienų rajono savivaldybė suformavo ir keletą sklypų Prienų mieste, kurie taip pat paruošti pardavimui, o Taryba palaimino sumanymus.

Savivaldybės administracija ruošiasi imti ilgalaikę (apie 1,25 mln. eurų) paskolą 10 metų laikotarpiui investiciniams projektams, susietiems su lopšelio-darželio „Gintarėlis“ atnaujinimu, finansuoti. Tarybos nariai pritarė tokiam administracijos veiksmui.

Taryba palaimino sprendimą dalį Prienų KKSC patalpų išnuomoti maitinimo paslaugos vietai įrengti. Manoma, jog padidėjus srautui žmonių, kurie naudojasi kūno kultūros ir sporto centro paslaugomis, bus sudarytos sąlygos pasinaudoti maitinimo paslaugomis, nes aplink nėra nuolat veikiančių maitinimo įstaigų.

Taryba išeina poilsio iki rugpjūčio 29 dienos.

Taip pat skaitykite