Lietuvos valstybės atkūrimo dienos nominantai

Birštono savivaldybė kvietė teikti iškilių, nusipelniusių Birštono savivaldybei 2014 metais žmonių kandidatūras tradiciniams apdovanojimams, kurie bus teikiami Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjime (Vasario 16-ąją).

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos apdovanojimų nominantams atrinkti sudaryta komisija nusprendė apdovanoti šiuos Birštono savivaldybės žmones:

 

ib9sqn12972

UŽ PILIETIŠKUMĄ IR AKTYVŲ DALYVAVIMĄ BENDRUOMENĖS GYVENIME –
Birutę Magdaleną Vokietaitienę.

Tris kadencijas išrinkta Birštono savivaldybės tarybos nare, vadovauja Kontrolės komitetui, dalyvauja kaimo rėmimo fondo veikloje. Nuo 2003 m. yra Birštono vienkiemio bendruomenės pirmininko pavaduotoja. Viena iš projekto „Birštono vienkiemio parko įrengimas“ iniciatorių. Linksma, darbšti, pilna idėjų kaimo teatro aktorė, moterų ansamblio dalyvė, nenuilstanti pagalbininkė bendruomeninėje veikloje. Visą savo gyvenimą būdama tarp žmonių, labai gerai žino paprastų kaimo gyventojų problemas, visuomet stengiasi jiems padėti, patarti, paguosti.

ilgnjk12976

UŽ LIAUDIES TRADICIJŲ PUOSELĖJIMĄ IR KŪRYBIŠKUMĄ –
Oną Valeriją Grybauskienę.

Ilgą laiką dirbo Nemajūnų mokykloje, ją uždarius, geografiją dėstė Birštono gimnazijoje. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, rašo eilėraščius apie Lietuvą, Nemajūnų kraštą, jo žmones, gamtos grožį. 2013 m. tapo konkurso „Čia Lietuva“ laureate. Spaudoje rašo apie Nemajūnuose vykusius renginius, yra aktyvi draugijos „Viltis gyventi“ narė. Įsikūrusiame Nemajūnų amatų centre yra pagrindinė dzūkiškų bandų kepėja ir edukacinės programos vedėja. Turėdama daug geografinių žinių įdomiai, išradingai ir intelektualiai praveda edukacines programas. Garsindama savo krašto bendruomenę, aktyviai dalyvauja „Jurginų šventėje“.

ipbpxv12973

UŽ MEILĘ GIMTINEI, ŽEMEI IR ŠEIMOS TRADICIJŲ PUOSELĖJIMĄ –
Virginijaus ir Birutės Kazlauskų šeimą.

Darni, darbšti, visuomeniška ir aktyvi šeima. V. Kazlauskas dirba eiguliu, puoselėja gimtąją žemę, yra aktyvus kaimo bendruomenės narys. 1996 m. buvo išrinktas Metų žmogumi. B. Kazlauskienė yra darbšti, mylinti, rūpestinga mama. Šeima turi keturis vaikus, jauniausieji dukra ir sūnus yra aktyvūs Birštono gimnazijos moksleiviai. Dukra Samanta – viešosios tvarkos saugotojų pagalbininkė. Jos pastangos buvo įvertintos policijos padėkomis. Sūnus Jonas – aktyvus stalo teniso ir krepšinio žaidėjas. Visa šeima prisideda prie profesoriaus Jono Kazlausko gimtadienio švenčių organizavimo, puoselėja pilietiškumo ir patriotizmo vertybes.

idm1nk12974

UŽ GIMTOSIOS KALBOS PUOSELĖJIMĄ IR RYŠKŲ PĖDSAKĄ BIRŠTONO MOKYKLOS IR BENDRUOMENĖS GYVENIME –
Antaniną ir Andrių Pabiržiu
s.

A. Pabiržienė dirbo mokytoja Birštono septynmetėje mokykloje, nuo 1956 m. buvo Birštono mokyklos mokinių šokių ratelio, miesto jaunimo ir suaugusiųjų šokių ratelių vadovė. Šokių kolektyvai garsino kurortą visame rajone. Vadovavo Birštono vidurinės mokyklos literatų būreliui, kartu su moksleiviais statė spektaklius. Būdama pensinio amžiaus, visą laisvalaikį skyrė jaunų asmenybių ugdymui.                A. Pabiržis nuo 1956 m. dirbo mokytoju Birštono septynmetėje mokykloje. Jis buvo Prienų rajono Švietimo profsąjungos komiteto narys, atsakingas už rajono mokytojų ekskursijų organizavimą. Su mokiniais statė spektaklius. Ilgametis Birštono sodininkų bendrijos „Rūta“ pirmininkas, Birštono sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, Birštono Bočių Tarybos pirmininkas. Šiais metais Antanina ir Andrius Pabiržiai mini 90 metų jubiliejus.

icawp712975

UŽ AKTYVIĄ VEIKLĄ BENDRUOMENĖJE IR SAKRALINIO MENO SKLAIDĄ –
Romą Zajančkauskienę.

Birštono muziejaus struktūrinio padalinio vadovė ir Vytauto didžiojo universiteto humanitarinių mokslų daktarė. Aktyvi Birštono bendruomenės narė, kuri vykdo etnokultūrinę edukacinę veiklą, puoselėja tarpukario bažnytinio meno parodų tradicijas, kuruoja religinio meno parodą „Gloria Deo“ Birštono sakraliniame muziejuje ir įvairiuose Lietuvos miestuose. Taip pat supažindina visuomenę su Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmeniu bei asmeniniu gyvenimu. Ji skaito viešąsias paskaitas dvasininkams mokslinėse konferencijose, veda edukacijas tikybos mokytojams, šeimoms bei moksleiviams. Sukūrė 14 skirtingų temų edukacinių užsiėmimų muziejuje, sukūrė suaugusiųjų švietimo programą „Tikėjimo pagrindai“.

i9z9m012970

UŽ TAUTINIO ŠOKIO IR LIAUDIES TRADICIJŲ PUOSELĖJIMĄ –
Virginiją Bankauskienę.

Birštone dirba nuo 1979 metų. Per 35-erius darbo metus ji išugdė ne vieną tautinio šokio mylėtojų kartą Birštone. Jos vadovaujami šokių kolektyvai „Aguonėlė“ ir „Jievaras“ yra nuolatiniai Lietuvos dainų ir moksleivių švenčių dalyviai, įvairių festivalių bei konkursų nugalėtojai. Kolektyvai reprezentavo Lietuvą ir Birštoną Italijoje, Turkijoje, Rusijoje, Vokietijoje, Didžiojoje Britanijoje, Ispanijoje. Nominantės iniciatyva, kurorte vyksta tautinių šokių kolektyvų festivaliniai sambūriai ,,Jievaro tiltais“. 2014 metais šokių kolektyvas „Aguonėlė“ už nuopelnus buvo apdovanotas aukščiausiu mėgėjų meno apdovanojimu Lietuvoje – ,,Aukso paukštės“ nominacija.

id217812971

UŽ BENDRUOMENĖS TELKIMĄ, UŽ NUOŠIRDŲ DALYVAVIMĄ NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLOJE, MEILĘ BIRŠTONUI IR JO ŽMONĖMS –
Juozą Aleksandravičių.

Jau 17 metų yra Birštono savivaldybės tarybos narys ir mero pavaduotojas. Savivaldybėje yra atsakingas už švietimą ir jaunimo reikalus, poilsio ir turizmo veiklą, kultūrą ir sportą, sveikatos apsaugą, socialinę paramą ir vaiko teisių apsaugą, ryšius su NVO, gamtos bei kultūros paveldo objektus, kurorto įvaizdžio formavimą, aplinkos kokybės gerinimą ir gamtos resursų apsaugą. Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje: yra Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ narys, asociacijos „Panemunės dzūkai“ Birštono filialo steigėjas ir pirmininkas, Birštono VVG valdybos narys, „Lietuvai pagražinti“ draugijos valdybos narys, AB „Versmė“ stebėtojų tarybos pirmininkas, Birštono šachmatų būrelio globėjas ir kt. Pirmininkauja  Bendruomenės sveikatos tarybai, Kultūros ir sporto rėmimo tarybai ir kitoms komisijoms. Daug metų telkia Birštono bendruomenę aktyviai visuomeninei veiklai, jo dėka įgyvendintas ne vienas projektas bei sumanymas. Gerai pažįsta birštoniečius, žino jų problemas, rūpesčius, nuoširdžiai dirba šių žmonių ir Birštono savivaldybės gerovei.

 

Birštono savivaldybės informacija

Taip pat skaitykite