2016 metais už žemę mokėsime daugiau

Vacys Staknys

Gegužės 28d. Prienų rajono Savivaldybės taryba savo posėdyje patvirtino žemės mokesčių tarifus.

Tiesa, dar prieš klausimo svarstymą Tarybos narys Martynas Butkevičius pasiūlė klausimą atidėti, nes paruoštas sprendimo projektas neišdiskutuotas. Pasak Prienų ūkininkų sąjungos pirmininko, žemė brangsta ir todėl ateina laikas rimčiau pažvelgti į situaciją žemės ūkyje, nes dėl įvairių priežasčių (mažėja supirkimo kainos, o trąšų kainos, atvirkščiai, – kyla aukštyn ir t.t.) mažėja rentabilumas.

Sprendimo projekte lyg ir buvo atsižvelgta į verslininkų nuomonę ir 0,1 % sumažinti tarifai komercinės, pramonės ir sandėliavimo paskirties žemės sklypams, o taip pat gyvenamosios paskirties objektams.

Tarybos narys Arūnas Vaidogas siūlė visiems mokesčių tarifą sumažinti 20 %, nes 2016 metais, palyginus su 2012 metų kainomis, žemės vertė didės 20 %. Bet šiam pasiūlymui nepritarė 12 Tarybos narių, 9 – pritarė, 3 – susilaikė. Pritaikius 0,1 % tarifo sumažinimą realiai tarifas sumažėjo gyvenamosios paskirties sklypams – 30 %, pramonės ir sandėliavimo objektams – 8 %, komercinės – 10 %.

Mero Alvydo Vaicekausko teigimu, dalinius juridinių asmenų praradimus galima kompensuoti iš Kaimo rėmimo fondo. Ar tokiam sprendimui bus lėšų?

Taip pat skaitykite