„Linksmieji pirštukai“ Prienuose

Kovo 30 d. į Prienų meno mokyklą buvo atvykę net 72 jaunieji pianistai iš įvairių respublikos meno ir muzikos mokyklų. Čia iš Kauno persikėlė respublikinis konkursas „Linksmieji pirštukai”. Mažųjų muzikantų renginį jau penktą kartą inicijavo Veiverių A. Kučingio meno mokykla, vadovaujama direktoriaus M. Labanausko. Šį kartą veiveriečiai pasitelkė į pagalbą Prienų meno mokyklos kolektyvą. Ir šventė įvyko ne blogesnė nei Kaune!

Konkurse dalyvavo jaunieji pianistai iš trylikos mažesniųjų respublikos muzikos ir meno mokyklų. Žinoma, daugiausia jų – iš Kauno apskrities mokyklų: Jonavos, Kaišiadorių, Raseinių, Prienų, Veiverių. Taip pat atvyko Jurbarko, Kazlų Rūdos, Lazdijų, Šakių, Vilkaviškio, Elektrėnų atstovai. Iš toliausiai atvažiavusių – zarasiškiai ir radviliškiečiai.

Patogų konkurso perklausų bei repeticijų tvarkaraštį sudarė ilgametė konkurso koordinatorė Veiverių mokyklos mokytoja R. Blebaitė. Prienų meno mokyklos mokytojai, vadovaujami direktorės R. Staliūnienės, stengėsi, kad konkurso dalyviai patogiai įsikurtų klasėse. Jie sukūrė tokią  jaukią ir kūrybingą varžybų atmosferą, jog dalyviams teliko vienas rūpestis – kad tie pirštukai iš tiesų būtų linksmi ir miklūs.

Konkursantus į startą palydėjo Veiverių fortepijoninio trio – Mingailės Skiečiūtės, Faustės ir Paulinos Simonavičiūčių muzikinis sveikinimas bei Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Algio Marcinkevičiaus drąsinantys žodžiai.

Muzikines varžybas, kaip visada, vertino autoritetinga komisija: sena konkurso draugė LMTA profesorė H. Radvilaitė, konkurso įkvėpėja, ilgametė Veiverių A. Kučingio meno mokyklos mokytoja A. Paškauskienė bei fortepijono klasės mokytojos iš Kauno – E. Matulionienė, D. Kiškienė ir R. Varnienė.

Komisijos pirmininkė profesorė H. Radvilaitė džiaugėsi konkurso dalyvių gausa, mokytojų ryžtu, ieškant patrauklių ir motyvuojančių darbo formų. Pažymėjo, kad perklausų metu išgirdo daug gabaus ir įdomaus jaunimo, įvertino profesionalų pedagogų darbą. Mokytoja A. Paškauskienė sveikino kolegas, kuriančius ir tęsiančius tradicijas, mokinius, skambinusius konkurse tiek daug lietuviškos muzikos.

Savo nuomonę komisija išsakė ne tik gražiais žodžiais, bet ir rašydama aukštus balus. Todėl kiekvienoje atlikėjų kategorijoje turime nemažai laureatų.

Pirmoje kategorijoje (I- II klasės) aukščiausiais balais buvo įvertintas Andrius Uldukis (Veiverių A. Kučingio meno mokykla, mokyt. R. Morkūnienė). Jam komisija paskyrė Grand Prix. Antroje kategorijoje (III-IV klasės) Grand Prix pelnė Ugnė Orinaitė ( Veiverių A. Kučingio meno mokykla, mokyt. R. Blebaitė). Trečios kategorijos (V-VI klasės) I vietos laureate tapo Veiverių A. Kučingio meno mokyklos mokinė Viktorija Dabušinskaitė (mokyt. R. Blebaitė). Diplomus pelnė: Agnė Žalaitė (mokyt. R. Blebaitė, Veiverių MM), Regina Jasiūnaitė (mokyt. I. Vasiliauskienė), Ugnė Karpavičiūtė (mokyt. T. Speteliūnienė), Roberta Čekavičiūtė, Paulina Mozūraitė (mokyt. O. Kovalenko), Deimantė Černevičiūtė (mokyt. S. Sinkevičienė), Gabrielė Juodsnukytė (mokyt. A. Jaskutėlienė) – iš Prienų meno mokyklos.

Laureatai, diplomantai ir nominantai („Už nuoširdų muzikavimą”) buvo apdovanoti atminimo taurėmis bei gaidomis. Komisija išskyrė dalyvius, įdomiai atlikusius lietuviškas pjeses. Jiems įteikti specialūs diplomai.

Pirmieji ir nekantriausieji varžybų dalyviai į Prienų meno mokyklos duris beldėsi jau prieš aštuonias ryte, o ištvermingiausi ir laimingiausi laureatai išvyko tik aštuntą vakare.

Pedagogai taip pat skirstėsi pavargę, bet įkvėpti: jie klausėsi konkurso, skaitė pranešimus seminare ir dalijosi su kolegomis gerąja patirtimi.

Tradicijos tęsiamos. Fortepijono klasės mokytojai atnaujino patirtį bei žinias.

Rūta Bimbaitė, Veiverių A. Kučingio meno mokyklos mokytoja

 

Taip pat skaitykite