Valstybinės žemės naudotojams

Birštono savivaldybės Taryba 2011-05-13 sprendimu Nr. TS-119 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo terminų“ nustatė naujus valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus:
1. Nustatyti metinius nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu arba suteiktą naudotis, tarifus:
1.1. asmenims, kurie valstybinės žemės nuomos sutartis sudarė iki 2008 m. gruodžio 31 d., žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo indeksuotos žemės sklypo vertės, nurodytos žemės nuomos sutartyse, – 1,5 proc. tarifą;
1.2. asmenims, kurie nuo 2009 m. sausio 1 d. sudarė valstybinės žemės nuomos sutartis arba kuriems valstybinės žemės nuomos sutartys buvo pakeistos, ir asmenims, kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais (nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių), žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius, sudarytus valstybės įmonės Registrų centro:
1.2.1. už namų valdų žemę – 0,2 proc.,
1.2.2. už sodininkų bendrijų žemę – 0,1 proc.;
1.2.3. už žemės ūkio paskirties žemę – 0,3 proc.;
1.2.4. už komercinės ir kitos paskirties žemę:
1.2.4.1. 0,2 proc. (5.1 verčių zonos Prienų, Pakalnės gatvėms ir  5.3–5.5 verčių zonoms),
1.2.4.2. 0,3 proc. (5.1 verčių zonos kitoms gatvėms),
1.2.4.3. 0,5 proc. (5.2 verčių zonai).
2. Nustatyti 2 proc. tarifą žemės naudotojams, kurie yra įtraukti į nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, kurio sudarymo ir keitimo tvarkos aprašas patvirtintas 2010 m. balandžio 23 d. Birštono savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. TS-75.
3. Nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminą iki einamųjų metų lapkričio 15 d.

Taip pat skaitykite