Vaikų kalbos sutrikimams-specialistų ir mokyklos dėmesys

Kuo sklandžiau Jūs kalbate- tuo labiau Jūsų klauso. Kuo įdėmiau Jūsų klauso – tuo labiau Jūs pasitikite savimi. Jei turite kalbėjimo problemų, niekada nevėlu pradėti jas spręsti.
                                                                                                                                                                              Breath Maker

Mokymasis kalbėti suteikia vaikui galimybę bendrauti su suaugusiais, įgyti žinių apie aplinką, išreikšti savo poreikius, mintis ir jausmus. Girdėdamas suaugusiųjų kalbą, žaisdamas ir stebėdamas, vaikas sužino žodžių reikšmes, išmoksta tarti gimtosios kalbos garsus. Deja, ne visų vaikų kalba vystosi sėkmingai. Skurdus žodynas, garsų tarimo trūkumai ar nesugebėjimas skirti panašiai skambančius garsus trikdo vaiko pažintinę veiklą, dažnai tampa ir mokymosi sunkumų priežastimi. Norėdami laiku pastebėti ir pašalinti kalbos sutrikimus, turime žinoti bendruosius kalbos vystymosi dėsningumus, tai, kas būdinga daugelio tokio amžiaus vaikų kalbai. Šios priežastys paskatino mokyklos vadovus ir  tėvelius kreiptis pagalbos į Prienų PPT specialistes.
Tęsdamos glaudaus bendradarbiavimo tradicijas  jau pačiomis pirmomis šių mokslo metų dienomis Balbieriškio pagrindinėje mokykloje lankėsi Prienų PPT logopedė Giedrė Džiaugienė, spec. pedagogė- logopedė Eglė Černiauskaitė.
Mokyklos mokinių tėvų pageidavimu PPT specialistės atliko ikimokyklinio ugdymo skyriaus, priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtinių, I- V klasių mokinių kalbos ir komunikacijos vertinimą, konsultavo rūpimais klausimais  vaikučių mokytojas, auklėtojas, bendravo su tėveliais.Susitiko su Vaiko gerovės komisija.Mokytojai ir tėveliai susirūpinę, kad  net 52 ikimokyklinio ir jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams labai reikalinga ir būtina logopedo pagalba. Mokyklos bendruomenė džiaugiasi gražiu bendradarbiavimu ir teikiama Prienų PPT specialistų pagalba, tačiau tikisi, kad logopedo etatas artimiausiu metu bus įsteigtas pačioje mokykloje.Tai leistų laiku ir kvalifikuotai teikti  pagalbą kalbos sutrikimų turintiems vaikučiams.
Mokytoja Reda Valančienė

Taip pat skaitykite